Zasedání Rady EUMASS

Zasedání Rady EUMASS

Ve dnech 6. – 7. března 2015 se konal vědecko-pracovní den za účasti členů EUMASS a zasedání Rady EUMASS v Bruselu. Za ČSSZ se jednání zúčastnila MUDr. Jarmila Matějčková z odboru metodiky LPS.

 

6. 3. 2015  veděcký program

 •  Prezentace Birgit Beger, generální tajemnice CPME, s názvem Standing committee of European doctors, www.cpme.eu
 • Přednáška prezidenta EUMASS, Dr. Gerta Lindengera (Švédsko), na téma EUMASS and Insurance Medicine and International Cooperation
 • Prezentace Dr. Ása Dóry Konrádsdóth, ředitelky VIRK - Vocational Rehabilitation Fund, Island, neziskové organizace, založené v roce 2008. Představení organizačního uspořádání a aktivit, www.virk.is.
 • Vystoupení Dr. Sorena Bragena PhD (Norsko) - EUMASS working group on ICF – next step

 

7. 3. 2015 zasedání Rady EUMASS

 • Přivítání účastníků prezidentem (Dr. Gert Lindenger, Švédsko)
 • Zápis z předchozího jednání, které se uskutečnilo po kongresu ve Stockholmu, v září 2014
 • Oznámení členům
 • Hodnocení kongresu ve Stockholmu, září 2014 (počet delegátů 559 z 23 zemí, největší počet 135 ve věkovém průměru 55-64 let)   
 • Proběhla krátká prezentace 21. kongresu v Lublani, Slovinsko (9. - 11. 6. 2016), představen byl organizační výbor a vědecká rada (předseda Dr. Wout E. L. de Boer PhD, Univerzitní nemocnice Basel, Švýcarsko). Předpokládá se účast cca 600 lékařů, vybráno bylo 12 přednášejících z 8 zemí. Registrace bude zahájena
  1. 12. 2015.
 • Podána informace o nových webových stránkách EUMASS (spuštění červen 2015)  a kongresových webových stránkách
 • Přednesena zpráva o účetnictví
 • Předložen a schválen byl návrh na zvýšení členského příspěvku (dosud příspěvek 500 eur/rok, od roku 2015 bude 600 eur/rok/členský stát – nezávisle na počtu zástupců společností nebo organizací za jeden členský stát
 • Zpráva o testování podle ICF (zástupkyně Rumunska informovala o testování osob zrakově a sluchově postižených)
 • Různé (sjednocení definice Insurance Medicine, vytvoření mezinárodního tiskopisu o pracovní neschopnosti, hodnocení dlouhodobé pracovní neschopnosti, podpora návratu do práce, účast v pracovní skupině, která provádí testování posuzování zdravotního stavu podle ICF)
 • Další zasedání Rady EUMASS jsou plánovaná: 5. - 6. 2015 - Praha, 16. - 17. 10. 2015 Norimberk, únor/březen 2016 - Brusel, červen 2016 - Lublaň, prosinec 2016 - Varšava.   

 

Informace o některých výše uvedených aktivitách lze vyhledat na stránkách www.eumass.com,

o kongresu ve Stockholmu (září 2014) www.eumassstockholm.com, o kongresu v Lublani (červen 2016) www.eumassslovenia.com.