Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění od 1. 1. 2009

24. 11. 2008 

S účinností zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, od 1. 1. 2009 pozbývá platnost vyhláška č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení. Lékař LPS s účinností nového zákona provádí pro orgán nemocenského pojištění kontrolu správnosti posuzování zdravotního stavu pro účely dočasné pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování.