XX. kongres Evropské asociace lékařů sociálního zabezpečení a pojištění

XX. kongres EUMASS se konal ve dnech 11. – 13. 9. 2014 ve Stockholmu. Bližší informace lze získat na stránkách www.eumassstockholm.com