Informace o organizaci EUMASS

Informace o organizaci EUMASS

Česká správa sociálního zabezpečení je spolu s MPSV členem Evropské asociace posudkových a revizních lékařů (EUMASS - UEMASS, European Union of Medicine in Assurance and Social Security – Union Européene de Médicine d‘Assurance et de Sécurité Sociale), což je organizace, reprezentující na mezinárodní úrovni lékaře sociálního zabezpečení a pojištění. Hlavním cílem EUMASS je zajištění mezinárodní výměny informací v oblasti medicíny sociálního zabezpečení, spolupráce na vědeckých studiích a zajištění přístupu široké obce posudkových a revizních lékařů k nejnovějším informacím o vývoji vědy a výzkumu v daných oborech.

Organizace EUMASS byla založena v roce 1972, hlavním sídlem je Brusel (Belgie), členy EUMASS se mohou stát jednotliví lékaři, odborné lékařské organizace nebo instituce zaměstnávající lékaře sociálním zabezpečení nebo pojištění. V současné době sdružuje lékaře z 21 evropských zemí, včetně České republiky. Představitelem EUMASS je Rada, ve které jsou zástupci členů z jednotlivých zemí. Tato Rada se pravidelně schází třikrát ročně, její činnost řídí pětičlenný výbor.

Na pravidelné schůzi Rady EUMASS dne 7. 3. 2015, byl kromě jiného vyhodnocen XX. kongres EUMASS, který se konal v září 2014 ve Stockholmu, a řešena organizační stránka XXI. kongresu, plánovaného na červen 2016 v Lublani, ve Slovinsku.

Příští zasedání Rady EUMASS bude probíhat 5. – 6. června 2015 v Praze.

Podrobnější informace o EUMASS je možno najít na internetové adrese www.eumass.com