OSSZ Zlín

Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín
Adresa: třída Tomáše Bati 3792, 762 61 Zlín
Telefon: +420 577 041 111
Fax: +420 577 041 103
Bankovní spojení: Česká národní banka
SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7928661/0710
IBAN: CZ7207100010110007928661

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7928661/0710
IBAN: CZ1507100110170007928661

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7928661/0710
IBAN: CZ5807100210120007928661
Elektronická adresa podatelny: posta.zl@cssz.cz
ID datové schránky: imxadec

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek *)   8:00 - 12:00   ----

*) Pátek není úředním dnem - lze však dohodnout jednání v době od 8:00 do 12:00 hodin.

 

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
PhDr. Petr Špaček  ředitel OSSZ  +420 577 041 101 
Bc. Jana Minaříková  ředitelka odboru - Odbor sociálního pojištění   +420 577 041 200 
Ing. Michala Raichelová  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 577 041 210 
Hana Otradovcová  vedoucí oddělení - Oddělení registru pojištěnců a registru zaměstnavatelů  +420 577 041 230 
Anežka Kubíková   vedoucí oddělení - Oddělení telefonických informací pro oblast nemocenského pojištění  +420 577 041 620 
Bc. Pavlína Křůmalová  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 577 041 260 
Ing. Andrea Štouračová   vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 577 041 280 
Bc. Eva Hotaříková  ředitelka odboru - Odbor výběru pojistného   +420 577 041 300 
Bc. Alena Rajnochová  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 577 041 310 
Mgr. Ladislav Moskal  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 577 041 350 
Věra Valentíková  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 577 041 400 
MUDr. Alena Kalábová  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby  +420 577 041 700 
Simona Střílková  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 577 041 530 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Ondroušková Marcela 577 041 420 marcela.ondrouskova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Otradovcová
Haferníková
Horáková

Hana
Gabriela
Ivana
577 041 230
577 041 237
577 041 232
hana.otradovcova@cssz.cz
gabriela.hafernikova@cssz.cz
ivana.horakova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Svobodová
Ševčíková
Marcela
Marie
577 041 240
577 041 244
marcela.svobodova@cssz.cz
marie.sevcikova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Svobodová
Šmírová
Dana
Lucie
577 041 312
577 041 314
Dana.Svobodova2@cssz.cz
lucie.smirova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Mrázková
Sekulová
Jana
Věra
577 041 220
577 041 227
jana.mrazkova@cssz.cz
Vera.Sekulova@cssz.cz

 

 

Okres Zlín je okresem v Zlínském kraji. Jeho sídlem je město Zlín. Rozloha okresu je 1 030,2 km², počet obyvatel je 192 994 osoby (hustota zalidnění je 187 obyvatel na 1 km²). V okrese Zlín je 87 obcí, z toho 10 měst.

V rámci kraje sousedí na severu s okresem Vsetín, na západě s okresem Kroměříž a na jihu s okresem Uherské Hradiště. Z jihovýchodu je okres vymezen státní hranicí se Slovenskem.