OSSZ Uherské Hradiště

Okresní správa sociálního zabezpečení Uherské Hradiště
Adresa: Stojanova 484, 686 01 Uherské Hradiště
Telefon: +420 572 539 111
Fax: +420 572 551 042
Bankovní spojení: Česká národní banka
SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7923721/0710
IBAN: CZ7707100010110007923721

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7923721/0710
IBAN: CZ2007100110170007923721

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7923721/0710
IBAN: CZ6307100210120007923721
Elektronická adresa podatelny: posta.uh@cssz.cz
ID datové schránky: p94addt

 

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek 8:00 - 12:00   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Ing. Ladislav Heger  ředitel OSSZ  +420 572 539 101 
Bc. Marie Bartošová  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 572 539 106 
Bc. Pavel Beníček  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 572 539 123 
Ing. Radka Maceková  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 572 539 120 
Ing. Pavla Kůrová  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 572 539 125 
Jana Kolůchová  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 572 539 124 
Ing. Petra Bolfová  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly   +420 572 539 186 
Petra Zbránková , DiS.  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 572 539 122 
MUDr. Zdeňka Večeřová  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby  +420 572 539 170 

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Maláčová
Turečková
Marie
Denisa
572 539 121
572 539 147
marie.malacova@cssz.cz
denisa.tureckova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Bc. Knotková
Panáčková
Lucie
Antonie
572 539 135
572 539 115
lucie.knotkova@cssz.cz
antonie.panackova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Podlasová
Zembolová
Marcela
Iva
572 539 112
572 539 148
marcela.podlasova@cssz.cz
iva.zembolova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Kuřinová
Jiřikovská
Věra
Jitka

572 539 136
572 539 127

vera.kurinova@cssz.cz
jitka.jirikovska@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Podlasová
Zembolová
Marcela
Iva
572 539 112
572 539 148
marcela.podlasova@cssz.cz
iva.zembolova@cssz.cz

 

 

Okres Uherské Hradiště je okresem v Zlínském kraji. Jeho sídlem je město Uherské Hradiště. Rozloha okresu je 991,37 km², počet obyvatel je 143 763 osoby (hustota zalidnění je 145 obyvatel na 1 km²). V okrese Uherské Hradiště je 78 obcí, z toho 7 měst.

V rámci kraje sousedí na severozápadě s okresem Kroměříž a na severovýchodě s okresem Zlín. Dále pak sousedí na jihozápadě s okresem Hodonín Jihomoravského kraje. Z jihovýchodu je okres vymezen státní hranicí se Slovenskem.