OSSZ Jihlava

Okresní správa sociálního zabezpečení Jihlava
Adresa: Brtnická 25, 586 01 Jihlava
Telefon: +420 567 142 111
Fax: +420 567 302 855
Bankovní spojení: Česká národní banka
SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7922681/0710
IBAN: CZ2707100010110007922681

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7922681/0710
IBAN: CZ6707100110170007922681

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7922681/0710
IBAN: CZ1307100210120007922681
Elektronická adresa podatelny: posta.ji@cssz.cz
ID datové schránky: k4yadce

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----


Kontakty

Jméno Funkce Telefon Fax
Mgr. Lubomír Obůrka  ředitel OSSZ  +420 567 142 203  +420 567 302 855 
Bc. Lenka Manová  vedoucí oddělení – Oddělení nemocenského pojištění  +420 567 142 105   
Mgr. Marta Konvalinková  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 567 142 107   
Bc. Alena Hamršmídová  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 567 142 218   
Mgr. Zdeňka Procházková  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 567 142 117   
Bc. Eva Křížová  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 567 142 207   
Mgr. Karel Kabelka  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 567 142 401   
Ing. Zuzana Bláhová  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 567 142 103   
MUDr. Tomáš Michalčík  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby,
Adresa: Tolstého 1914/15, Jihlava  
+420 567 142 734   

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Koláčková Lenka 567 142 224 Lenka.Kolackova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Štefáčková Daniela 567 142 237 daniela.stefackova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Homolková Miluše 567 142 226 miluse.homolkova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Procházková
Křížová
Lenka
Eva
567 142 209
567 142 207
lenka.prochazkova4@cssz.cz
eva.krizova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Pečtová Martina 567 142 235 martina.pectova@cssz.cz

 

 

Okres Jihlava je okresem v kraji Vysočina. Jeho sídlem je město Jihlava. Rozloha okresu je 1 199 km², počet obyvatel je 112 651 osob (hustota zalidnění je 93,95 obyvatelé na 1 km²). V okrese Jihlava je 123 obcí, z toho 5 měst.

V rámci kraje sousedí na západě s okresem Pelhřimov, na severu s okresem Havlíčkův Brod, na východě s okresem Žďár nad Sázavou a na jihovýchodě s okresem Třebíč. Dále pak sousedí na jihu s okresem Jindřichův Hradec Jihočeského kraje.