OSSZ Ústí nad Labem

Okresní správa sociálního zabezpečení Ústí nad Labem
Adresa: Revoluční 3289/15, 400 01 Ústí nad Labem
Telefon: +420 475 314 111
Fax: +420 475 211 010
Bankovní spojení: Česká národní banka
SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7922411/0710
IBAN: CZ4207100010110007922411

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7922411/0710
IBAN: CZ8207100110170007922411

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7922411/0710
IBAN: CZ2807100210120007922411
Elektronická adresa podatelny: posta.ul@cssz.cz
ID datové schránky: 8ggac7v

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Ing. Dana Hladěnová  ředitelka OSSZ  +420 475 314 136 
Mgr. Zdeněk Vyskočil  ředitel odboru sociálního pojištění - zástupce ředitelky  +420 475 314 315 
neobsazeno  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 475 314 104 
Ing. Šárka Baičevová  vedoucí oddělení - Oddělení registru pojištěnců a registru zaměstnavatelů  +420 475 314 103 
Magdaléna Syslová  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 475 314 609 
Bc. Simona Slámová  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 475 314 207 
neobsazeno  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 475 314 313 
Karolína Vrúblová, DiS  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 475 314 320 
Dana Marková  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 475 314 321 
MUDr. Petr Opletal, CSc.  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby   +420 475 314 216 

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Řezníčková
Myšková

Petra
Dagmar

475 314 340
475 314 302

petra.reznickova@cssz.cz
dagmar.myskova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Bukovská
Jírová
Perlíková
Jiřina
Lucie
Michaela
475 314 117
475 314 156
475 314 153
jirina.bukovska@cssz.cz
lucie.jirova@cssz.cz
michaela.perlikova2@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Perlíková
Knězů
Dvořáková
Michaela
Bohuslava
Martina
475 314 153
475 314 174
475 314 155
michaela.perlikova2@cssz.cz
bohuslava.knezů@cssz.cz
martina.dvorakova2@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Divíšková
Gebauerová
Šárka
Renata
475 314 339
475 314 337
sarka.diviskova@cssz.cz
renata.gebauerova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Duna
Jonáková
Miroslav
Kristýna
475 314 144
475 314 183
miroslav.duna@cssz.cz
kristyna.jonakova@cssz.cz

 

 

Okres Ústí nad Labem je okresem v Ústeckém kraji. Jeho sídlem je město Ústí nad Labem. Rozloha okresu je 404,45 km², počet obyvatel je 118 194 osoby (hustota zalidnění je 292 obyvatelé na 1 km²). V okrese Ústí nad Labem jsou 23 obce, z toho 3 města.

Sousedí s ústeckými okresy Děčín, Litoměřice a Teplice. Jeho severovýchodní hranice je státní hranicí s Německem.