OSSZ Teplice

Okresní správa sociálního zabezpečení Teplice
Adresa: Přítkovská 1576, 415 02 Teplice
Telefon: +420 417 591 111
Fax: +420 417 563 020
Bankovní spojení: Česká národní banka
SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-27920501/0710
IBAN: CZ7507100010110027920501

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-27920501/0710
IBAN: CZ1807100110170027920501

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-27920501/0710
IBAN: CZ6107100210120027920501
Elektronická adresa podatelny: posta.tp@cssz.cz
ID datové schránky: xn7ac73

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 – 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 – 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Ing. Zdeněk Fujera  ředitel OSSZ  +420 417 591 316 
Bc. Stanislava Čondlová  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 417 591 410 
Eva Kabíčková  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění - zástupce ředitele  +420 417 591 201 
Ilona Linhartová  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 417 591 314 
Alena Kohoutková  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 417 591 302 
Bc. Monika Lišková  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 417 591 406 
Bc. Štěpánka Antropiusová, DiS.  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 417 591 425 
Hana Valachová  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 417 591 318 
MUDr. Vlasta Hubáčková  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby  +420 417 591 215 

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Bc. Jarošová
Sedláčková, DiS.
Andrea
Kateřina
417 591 416
417 591 420
andrea.jarosova@cssz.cz
katerina.sedlackova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Avramčevová 
Kroupová
Pillárová
Fričlová 
Renata
Gabriela
Daniela
Zdeňka
417 591 413
417 591 414
417 591 411
417 591 412
renata.avramcevova@cssz.cz
gabriela.kroupova@cssz.cz
daniela.pillarova@cssz.cz
zdenka.friclova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Avramčevová
Fričlová
Hlaváčková
Renata
Zdeňka
Lenka
417 591 413
417 591 412
417 591 412
renata.avramcevova@cssz.cz
zdenka.friclova@cssz.cz
lenka.hlavackova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Hanauerová
Rákosníková
Pavlína
Lenka
417 591 303
417 591 309
pavlina.hanauerova@cssz.cz
lenka.rakosnikova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Justichová
Avramčevová
Fričlová
Cardová
Zuzana
Renata
Zdeňka
Ilona
417 591 207
417 591 413
417 591 412
417 591 105
zuzana.justichova@cssz.cz
renata.avramcevova@cssz.cz
zdenka.friclova@cssz.cz
ilona.cardova@cssz.cz

 

 

Okres Teplice je okresem v Ústeckém kraji. Jeho sídlem je město Teplice. Rozloha okresu je 469,12 km², počet obyvatel je 127 755 osob (hustota zalidnění je 272 obyvatel na 1 km²). V okrese Teplice je 34 obcí, z toho 8 měst.

Sousedí s okresy Most na západě, Louny na jihu, Litoměřice na jihovýchodě a Ústí nad Labem na východě. Jeho severozápadním vymezením je státní hranice s Německem.