OSSZ Louny

Okresní správa sociálního zabezpečení Louny
Adresa: Pod Nemocnicí 2378, 440 01 Louny
Telefon: +420 415 627 311
Fax: +420 415 653 011
Bankovní spojení: Česká národní banka
SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7923481/0710
IBAN: CZ5807100010110007923481

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7923481/0710
IBAN: CZ9807100110170007923481

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7923481/0710
IBAN: CZ4407100210120007923481
Elektronická adresa podatelny: posta.ln@cssz.cz
ID datové schránky: 5bcac6g

 

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon Fax
Ing. Petr Burdych  ředitel OSSZ  +420 415 627 303  +420 41 653 011 
Bc. Kateřina Hrazdírová  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 415 627 335   
Ing. Hana Kovaříková  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 415 627 334   
Bc. Alena Chládková  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 415 627 326   
Milena Klumparová  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 415 627 325   
Bc. Gabriela Prager  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 415 627 350   
Ing. Blanka Pleinerová  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly – zástupce ředitele   +420 415 627 341   
Petra Matějková  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 415 627 317   
MUDr. Jiří Halásek  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby  +420 415 627 355,
+420 415 627 353 
 

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Pleinerová
Hrnčířová
Blanka
Eva
415 627 341
415 627 381
blanka.pleinerova@cssz.cz
eva.hrncirova@cssz.cz

 

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Klokočníková
Bc. Hrazdírová
Eva 
Kateřina
415 627 328
415 627 335
eva.klokocnikova@cssz.cz
katerina.hrazdirova@cssz.cz

 

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Klokočníková
Bc. Hrazdírová
Eva 
Kateřina
415 627 328
415 627 335
eva.klokocnikova@cssz.cz
katerina.hrazdirova@cssz.cz

 

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Klumparová
Tomanová
Milena
Jitka
415 627 325
415 627 321
milena.klumparova@cssz.cz
jitka.tomanova@cssz.cz

 

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Klokočníková
Bc. Hrazdírová
Pavlínová
Eva
Kateřina
Irena
415 627 328
415 627 335
415 627 373
eva.klokocnikova@cssz.cz
katerina.hrazdirova@cssz.cz
irena.pavlinova@cssz.cz

 

 

Okres Louny je okresem v jihozápadní části Ústeckého kraje, jeho sídlem je město Louny. Rozloha okresu je 1 117,75 km², počet obyvatel je 85 889 osob (hustota zalidnění je 77 obyvatel na 1 km²).

V okrese Louny je 70 obcí, z toho 4 mají statut města (Louny, Žatec, Postoloprty a Podbořany).

Okres Louny sousedí s ústeckými okresy Chomutov, Most, Teplice a Litoměřice, plzeňským okresem Plzeň-sever a středočeskými okresy Kladno a Rakovník.