OSSZ Litoměřice

Okresní správa sociálního zabezpečení Litoměřice
Adresa: Seifertova 2063/3, 412 01 Litoměřice
Telefon: +420 416 719 111
Fax: +420 416 742 199
Bankovní spojení: Česká národní banka
SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7926471/0710
IBAN: CZ3207100010110007926471

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7926471/0710
IBAN: CZ7207100110170007926471

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7926471/0710
IBAN: CZ1807100210120007926471
Elektronická adresa podatelny: posta.lt@cssz.cz
ID datové schránky: uh3ac6n

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Ing. Lenka Žilková   ředitelka OSSZ  +420 416 719 401 
Mgr. Lucie Jančová  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 416 719 301 
Mgr. Lenka Blechová Stožická  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění   +420 416 719 223 
Bc. Petr Horák  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 416 719 310 
Naděžda Malá  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 416 719 407 
Bc. Markéta Gajdošová   vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek – zástupce ředitelky  +420 416 719 404 
Bc. Pavlína Tlapáková  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 416 719 330 
Jana Venhodová   vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 416 719 410 
MUDr. Stanislava Sovová  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby  +420 416 719 206   

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Hypšová Lenka 416 719 318 lenka.hypsova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Soukup Petr 416 719 115 petr.soukup@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Soukup
Petr
416 719 115
petr.soukup@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Soukup
Hypšová
Petr
Lenka
416 719 115
416 719 318
petr.soukup@cssz.cz
lenka.hypsova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Soukup
Menhartová
Petr
Jarmila
416 719 115
416 719 205
petr.soukup@cssz.cz
Jarmila.Menhartova@cssz.cz

 

 

Okres Litoměřice je okresem v jihovýchodní části Ústeckého kraje. Jeho sídlem je město Litoměřice. Rozloha okresu je 1 032,16 km², počet obyvatel je 119 342 osob (hustota zalidnění je 116 obyvatel na 1 km²). V okrese Litoměřice je 105 obcí, z toho 11 měst a 2 městysy.

V rámci kraje sousedí na jihozápadě s okresem Louny, na severozápadě s okresem Teplice a na severu s okresy Ústí nad Labem a Děčín. Na severovýchodě hraničí s okresem Česká Lípa Libereckého kraje, na jihovýchodě a jihu s okresy Mělník a Kladno Středočeského kraje.