OSSZ Děčín

Okresní správa sociálního zabezpečení Děčín
Adresa: U Plovárny 1190/14, 405 02 Děčín
Telefon: +420 412 505 111
Fax: +420 412 505 299
Bankovní spojení: Česká národní banka
SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7927431/0710
IBAN: CZ1107100010110007927431

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7927431/0710
IBAN: CZ5107100110170007927431

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7927431/0710
IBAN: CZ9407100210120007927431
Elektronická adresa podatelny: posta.dc@cssz.cz
ID datové schránky: rcxac59

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Ing. Jiří Řezáč  ředitel OSSZ  +420 412 505 204 
Bc. Jitka Kounová  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 412 505 233 
Ing. Miluše Fikrlová  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 412 505 202 
Mgr. Petra Svatoňová  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 412 505 247 
Bc. Hana Vospálková  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 412 505 257 
Bc. Anna Ševčíková  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 412 505 261 
Miroslava Rychnovská  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 412 505 274 
Helena Klabanová  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 412 505 206 
MUDr. Jana Šeborová  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby  +420 412 333 801 

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Čeňková Nataša 412 505 211 natasa.cenkova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Hrnčířová
Kounová
Věra
Jitka
412 505 239
412 505 233
vera.hrncirova@cssz.cz
jitka.kounova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Hrnčířová
Kounová
Věra
Jitka
412 505 239
412 505 233
vera.hrncirova@cssz.cz
jitka.kounova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Hospůdková
Anderlová
Dana
Eva
412 505 260
412 505 281
dana.hospudkova@cssz.cz
eva.anderlova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Hrnčířová
Kounová
Věra
Jitka
412 505 239
412 505 233
vera.hrncirova@cssz.cz
jitka.kounova@cssz.cz

 

 

Okres Děčín je okresem v Ústeckém kraji. Jeho sídlem je město Děčín. Rozloha okresu je 909 km², počet obyvatel je 134 068 osob (hustota zalidnění je 147 obyvatel na 1 km²). V okrese Děčín je 52 obcí, z toho 12 měst.
Sousedí ústeckými okresy Ústí nad Labem, Litoměřice a libereckým okresem Česká Lípa. Jeho severní hranice je státní hranicí s Německem.