OSSZ Příbram

Okresní správa sociálního zabezpečení Příbram
Adresa: Hailova 133, 261 80 Příbram I
Telefon: +420 318 649 111
Fax: +420 318 621 986
Bankovní spojení: Česká národní banka
SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7923211/0710
IBAN: CZ7307100010110007923211

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7923211/0710
IBAN: CZ1607100110170007923211

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7923211/0710
IBAN: CZ5907100210120007923211
Elektronická adresa podatelny: posta.pb@cssz.cz
ID datové schránky: ickacy5

Úřední hodiny

  Úřední hodiny     Podatelna                   Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   otevřena celá budova   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   Klientské centrum   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   otevřena celá budova   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   Klientské centrum   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----     8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon Fax
Ing. Ladislav Růžička  ředitel OSSZ  +420 318 649 333  +420 318 621 986 
Blanka Horváthová  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 318 649 323  +420 318 621 986 
Milada Matějková  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 318 649 312  +420 318 621 986 
Miluše Lexová  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly - zástupce ředitele  +420 318 649 355  +420 318 621 986 
Kateřina Polívková  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 318 649 314  +420 318 621 986 
Bc. Josef Kuchyňka   vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 318 649 363  +420 318 621 986 
Jana Bodnárová  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 318 649 302  +420 318 621 986 
Monika Forejtová   pověřena řízením - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek   +420 318 649 336  +420 318 621 986 
MUDr. Roman Splítek  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby  +420 318 649 354  +420 318 621 986 

 

Kontakty e - Podání

 Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Dvořáková
Lexová

Libuše
Miluše

318 649 335
318 649 355

libuse.dvorakova@cssz.cz
miluse.lexova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Horváthová
Mgr. Šandová
Letová

Blanka
Martina
Jana

318 649 323
318 649 328
318 649 320

blanka.horvathova@cssz.cz
martina.sandova2@cssz.cz
jana.letova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Horváthová
Mgr. Šandová

Blanka
Martina

318 649 323
318 649 328

blanka.horvathova@cssz.cz
martina.sandova2@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Bc. Mášová
Punčochářová

Martina
Jana

318 649 315
318 649 329

martina.masova@cssz.cz
jana.puncocharova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Horváthová
Mgr. Šandová
Letová

Blanka
Martina
Jana

318 649 323
318 649 328
318 649 320

blanka.horvathova@cssz.cz
martina.sandova2@cssz.cz
jana.letova@cssz.cz

 

Okres Příbram je okresem ve Středočeském kraji. Jeho sídlem je město Příbram. Rozloha okresu je 1 692 km², počet obyvatel je 114 206 osob, hustota zalidnění je 67 obyvatel na 1 km2. V okrese Příbram je 121 obcí. Z celkového počtu obcí jich má 8 přiznán statut města (Příbram, Dobříš, Sedlčany, Rožmitál pod Třemšínem, Březnice, Sedlec-Prčice, Nový Knín, Krásná Hora nad Vltavou) a 2 obce byly stanoveny městysem (Jince, Vysoký Chlumec). Příbramsko se rozprostírá v jihozápadní části Středočeského kraje a jako okrajová oblast sousedí na jihu s krajem Jihočeským - s okresy Písek, Strakonice a Tábor, na západě s krajem Plzeňským - s okresy Rokycany a Plzeň-jih. Severní hranici tvoří Berounsko a okres Praha-západ, východní pak Benešovsko.