OSSZ Praha–západ

Okresní správa sociálního zabezpečení Praha–západ
Adresa: Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9
Telefon: +420 284 005 301
Fax: +420 257 317 477
Bankovní spojení: Česká národní banka
SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7929111/0710
IBAN: CZ4707100010110007929111

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7929111/0710
IBAN: CZ8707100110170007929111

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7929111/0710
IBAN: CZ3307100210120007929111
Elektronická adresa podatelny: posta.pz@cssz.cz
ID datové schránky: 9jbacxb

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon Fax
Bc. Ilona Šrotýřová  ředitelka OSSZ  +420 284 005 366   +420 257 317 477 
Bc. Kateřina Vondrová  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 284 005 303   
Michaela Průšová  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 284 005 350   
František Drobeček  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ – zástupce ředitelky  +420 284 005 316   
Marcela Bělohorcová  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 284 005 391   
Olga Mogilarská  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 284 005 360   
Bc. Šárka Šípalová, DiS.  vedoucí oddělení – Oddělení kontroly  +420 284 005 380   
MUDr. Diana Vávrová  Vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby  +420 284 005 141   

 

Telefonní kontakty oddělení OSVČ

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Reifová
Macková Cabicarová, DiS
Eva
Kateřina
284 005 383
284 005 384
eva.reifova@cssz.cz
katerina.mackovacabicarova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Špitálská
Kobesová

Marie
Květuše
284 005 330
284 005 331
marie.spitalska@cssz.cz
kvetuse.kobesova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Špitálská
Rážová

Marie
Andrea

284 005 330
284 005 334

marie.spitalska@cssz.cz
andrea.razova2@cssz.cz

Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (PVPOJ)

Fořtová
Skočná
Tereza
Adéla
284 005 370
284 005 373
tereza.fortova2@cssz.cz
adela.skocna@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Rážová
Špitálská
Andrea
Marie
284 005 334
284 005 330
andrea.razova2@cssz.cz
marie.spitalska@cssz.cz

 

 

Okres Praha-západ je okresem v Středočeském kraji. Jeho sídlem je město Praha. Území okresu tvoří půlměsíc obepínající ze západu hlavní město Prahu. S Prahou má okres nejdelší - východní hranici. Na severovýchodě a jihovýchodě sousedí s okresem Praha-východ, na jihu s Příbramskem a Benešovskem, na západě s Berounskem a Kladenskem a na severu s okresem Mělník.

Svojí rozlohou 580 km2 je okres Praha-západ nejmenším okresem ve Středočeském kraji, zaujímá pouze 5,3 % z jeho rozlohy. Zemědělská půda zabírá 57,8 % a lesy 27,6 % z rozlohy okresu. Třetím nejvyšším počtem obyvatel 140,2 tisíc (10,5 % obyvatel kraje) a nejvyšší hustotou zalidnění 241,6 obyvatel na km2 se řadí Praha-západ k nejhustěji osídleným okresům kraje.

Od reformy veřejné správy z 1. ledna 2003 je v okrese 1 správní obvod obce s rozšířenou působností (Černošice) členící se na 6 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem (Černošice, Roztoky, Hostivice, Mníšek pod Brdy, Jílové u Prahy, Jesenice).

V současné době náleží do okresu Praha-západ 79 obcí. Z celkového počtu obcí má 10 přiznán statut města (Jesenice – 9 tis. obyvatel, Roztoky, Hostivice, Černošice, Mníšek pod Brdy, Rudná, Jílové u Prahy, Dobřichovice, Řevnice, Libčice nad Vltavou) a 2 obce byly stanoveny městysem (Štěchovice, Davle).