OSSZ Benešov

Okresní správa sociálního zabezpečení Benešov
Adresa: Nádražní 2120, 256 01 Benešov
Telefon: +420 317 762 111
Fax: +420 317 762 590
Bankovní spojení: Česká národní banka
SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7926121/0710
IBAN: CZ7307100010110007926121

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7926121/0710
IBAN: CZ1607100110170007926121

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7926121/0710
IBAN: CZ5907100210120007926121
Elektronická adresa podatelny: posta.bn@cssz.cz
ID datové schránky: sfsacvp

 

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon Fax
Ing. Petr Stanka  ředitel OSSZ  +420 317 762 500  +420 317 762 590 
Ing. Petra Křemenová  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 317 762 350   
JUDr. Lenka Vondrušková  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 317 762 100   
Bc. Jitka Veselková   vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 317 762 255   
Bc. Miluše Vandělíková  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 317 762 420   
Mgr. Stanislava Linhartová  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek- zást. ř. OSSZ  +420 317 762 440   
Bc. Miroslav Hlaváček   vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 317 762 300   
Helena Daňková   vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 317 762 582   
MUDr. Dagmar Kevická  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby  +420 317 762 230   

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Sobotková Martina  317 762 335 martina.sobotkova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Ing. Křemenová
Kratochvílová
Petra
Ilona
317 762 350
317 762 356
petra.kremenova@cssz.cz
Ilona.Kratochvilova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Kratochvílová
Ing. Křemenová
Ilona
Petra
317 762 356
317 762 350
Ilona.Kratochvilova@cssz.cz
petra.kremenova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (PVPOJ)

Puldová
Papírníková
Radka
Blanka
317 762 422
317 762 423
radka.puldova@cssz.cz
blanka.papirnikova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Ing. Křemenová
Kratochvílová
Petra
Ilona
317 762 350
317 762 352
petra.kremenova@cssz.cz
ilona.kratochvilova@cssz.cz

 

 

Okres Benešov je okresem ve Středočeském kraji. Jeho sídlem je město Benešov. Rozloha okresu je 1 523,48 km², počet obyvatel je 93 508 osob (hustota zalidnění je 61 obyvatel na 1 km²). V okrese Benešov je 115 obcí, z toho 7 měst. V rámci kraje sousedí na západě s okresem Příbram, na severozápadě s okresem Praha-západ, na severu s okresy Praha-východ a Nymburk a na severovýchodě s okresem Kutná Hora. Dále pak sousedí na východě a jihovýchodě s okresy Havlíčkův Brod a Pelhřimov Kraje Vysočina a na jihu s okresem Tábor Jihočeského kraje.