Územní pracoviště Praha 3 Olšanská

Územní pracoviště PSSZ Praha 3 Olšanská
Adresa: Olšanská 3, 130 00 Praha 3
Telefon: +420 244 012 111
Fax: +420 244 012 183
Bankovní spojení: Česká národní banka; SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Kód okresu 114
Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7926041/0710; IBAN: CZ0207100010110007926041
Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7926041/0710; IBAN: CZ4207100110170007926041
Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-7926041/0710; IBAN: CZ8507100210120007926041

Kód okresu 123
Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-27927041/0710; IBAN: CZ3507100010110027927041
Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-27927041/0710; IBAN: CZ7507100110170027927041
Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-27927041/0710; IBAN: CZ2107100210120027927041

Kód okresu 111
Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7924011/0710; IBAN: CZ0707100010110007924011
Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7924011/0710; IBAN: CZ4707100110170007924011
Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-7924011/0710; IBAN: CZ9007100210120007924011

Kód okresu 117
Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-17924031/0710; IBAN: CZ3407100010110017924031
Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-17924031/0710; IBAN: CZ7407100110170017924031
Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-17924031/0710; IBAN: CZ2007100210120017924031

Pro plátce dobrovolného důchodového pojištění (kód okresu 111,114,117,123)
Číslo účtu: 21012-7924011/0710; IBAN: CZ9007100210120007924011

Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz
ID datové schránky: hnhacvt

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Ivana Bryxová  vedoucí územního pracoviště PSSZ  +420 244 012 207 
Zdeňka Smolíková   vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění   +420 244 012 336 
Jana Tampierová  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 244 012 143 
Helena Heřmánková  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ I  +420 244 012 313 
Lucie Hladká, DiS.  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ II  +420 244 012 107  
Ivana Kozlová   vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 244 012 510  
Ing. Jana Janská   vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného  +420 244 012 334  
Marcela Jáchymová  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 244 012 238  

 

Kontakty e - Podání 

 

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Dvořáková
Skoupilová
Markéta
Jana
244 012 118
244 012 443
marketa.dvorakova@cssz.cz
jana.skoupilova@cssz.cz

 

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Smolíková
Svobodová
Strychová
Kuncmanová
Jursíková
Zdeňka
Helena
Alena
Věra
Marcela
244 012 336
244 012 509
244 012 423
244 012 421
244 012 429
zdenka.smolikova@cssz.cz
helena.svobodova2@cssz.cz
alena.strychova@cssz.cz
vera.kuncmanova@cssz.cz
marcela.jursikova@cssz.cz

 

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Registrace pro elektronické podání Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění:

Smolíková
Svobodová
Strychová
Kuncmanová
Zdeňka
Helena
Alena
Věra
244 012 336
244 012 509
244 012 423
244 012 421
zdenka.smolikova@cssz.cz
helena.svobodova@cssz.cz
alena.strychova@cssz.cz
vera.kuncmanova@cssz.cz

Problematiku při podání elektronické Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI) zabezpečuje Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8. Při problému se zasláním Přílohy k žádosti (NEMPRI) se obracejte na níže uvedené pracovníky:

Cukrová
Lojková
Ivana
Denisa
283 104 712
283 104 518
ivana.cukrova@cssz.cz
denisa.lojkova@cssz.cz

 

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Škutová
Brychová
Popelářová
Hmírová
Kremlíková
Gožďálová
Bedrnová
Růžena
Zlata
Ivana
Petra
Marcela
Liběna
Vlasta
244 012 110
244 012 455
244 012 458
244 012 110
244 012 152
244 012 451
244 012 447
ruzena.skutova@cssz.cz
zlata.brychova@cssz.cz
ivana.popelarova@cssz.cz
petra.hmirova2@cssz.cz
marcela.kremlikova@cssz.cz
libena.gozdalova@cssz.cz
vlasta.bedrnova@cssz.cz

 

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Problematiku registrací k HPN a evidenci práce neschopných v Praze provádí Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8.

Dostálová Simona 283 104 658 simona.dostalova@cssz.cz

 

Osoby samostatně výdělečně činné I (Přehledy OSVČ)

Grelik
Marková
Štěpánka
Věra
244 012 314
244 012 215
stepanka.grelik@cssz.cz
vera.markova@cssz.cz

 

Osoby samostatně výdělečně činné II (Přehledy OSVČ)

Čermáková
Suszkova
Jaroslava
Michaela
244 012 109
244 012 142
jaroslava.cermakova@cssz.cz
michaela.suszkova@cssz.cz