Územní pracoviště Praha 1 Biskupská

Územní pracoviště PSSZ Praha 1 Biskupská
Adresa: Biskupská 1752/7 110 02 Praha 1
Telefon: +420 221 995 111
Bankovní spojení: Česká národní banka; SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Kód okresu 112
Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7921021/0710; IBAN: CZ3307100010110007921021
Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7921021/0710; IBAN: CZ7307100110170007921021
Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-7921021/0710; IBAN: CZ1907100210120007921021

Kód okresu 122
Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-17921041/0710; IBAN: CZ6007100010110017921041
Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-17921041/0710; IBAN: CZ0307100110170017921041
Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-17921041/0710; IBAN: CZ4607100210120017921041

Pro plátce dobrovolného důchodového pojištění (pro kód okresu 112,122)
Číslo účtu: 21012-7921021/0710; IBAN: CZ1907100210120007921021

Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz
ID datové schránky: hnhacvt

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Mgr. Simona Rosenkranzová  vedoucí územního pracoviště PSSZ  +420 221 995 164 
Vladislava Svobodová  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění   +420 221 995 137 
Eva Semerádová   vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění   +420 221 995 184 
Bc. Petr Dobiáš  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 221 995 198 
Anna Janická  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 221 995 185 
Bc. Hedvika Netušilová  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného  +420 221 995 156 
Jaroslava Suková  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 221 995 132  

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Kocarová Naděžda 221 995 130 nadezda.kocarova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Gregůrková
Grubnerová

Radomíra
Kateřina
221 995 106
221 995 163
radomira.gregurkova@cssz.cz
katerina.grubnerova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Registrace pro elektronické podání Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění:

Gregůrková Radomíra 221 995 106 radomira.gregurkova@cssz.cz

Problematiku při podání elektronické Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI) zabezpečuje Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8. Při problému se zasláním Přílohy k žádosti (NEMPRI) se obracejte na níže uvedené pracovníky:

Cukrová
Lojková
Ivana
Denisa
283 104 712
283 104 518
Ivana.Cukrova@cssz.cz
Denisa.Lojkova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Hadrbolcová
Žáková
Janická 
Štičková 
Veleslava
Kateřina
Anna 
Petra
221 995 117
221 995 183
221 995 185
221 995 168
veleslava.hadrbolcova@cssz.cz 
katerina.zakova5@cssz.cz
anna.janicka@cssz.cz 
petra.stickova@cssz.cz 

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Problematiku registrací k HPN a evidenci práce neschopných v Praze provádí Pražská správa sociálního zabezpečení,Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8.

Dostálová

Simona 283 104 658 Simona.Dostalova@cssz.cz

Osoby samostatně výdělečně činné (Přehledy OSVČ)

Boštíková
Svatošová
Markéta
Jana
221 995 115
221 995 199
marketa.bostikova@cssz.cz
jana.svatosova@cssz.cz