Územní pracoviště Praha 9 Bohušovická

Územní pracoviště PSSZ Praha 9 Bohušovická
Adresa: Bohušovická 539, 190 00 Praha 9
Telefon: +420 286 002 311
Fax: +420 286 880 514
Bankovní spojení: Česká národní banka; SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Kód okresu 119
Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7922091/0710; IBAN: CZ4907100010110007922091
Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7922091/0710; IBAN: CZ8907100110170007922091
Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7922091/0710; IBAN: CZ3507100210120007922091

Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz
ID datové schránky: hnhacvt

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon Fax
Ing. Jana Jiroušková  vedoucí územního pracoviště PSSZ  +420 286 002 325  +420 286 002 352 
Jana Mejzrová  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění   +420 286 002 340   
Jana Chrdlová  vedoucí oddělení důchodového pojištění  +420 286 002 303   
Ing. Květuše Svobodová, DiS.  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 286 002 331   
Jana Tomková  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek   +420 286 002 310   
Mgr. Dana Sűssmilichová  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného  +420 286 002 319   
Bc. Jana Vichrová  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 286 002 315   

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Grymová Jitka 286 002 344 Jitka.Grymova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Rysová Jana 286 002 389 jana.rysova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Registrace pro elektronické podání Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění:

Rysová Jana 286 002 389 jana.rysova@cssz.cz

Problematiku při podání elektronické Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI) zabezpečuje Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8. Při problému se zasláním Přílohy k žádosti (NEMPRI) se obracejte na níže uvedené pracovníky:

Cukrová
Lojková
Ivana
Denisa
283 104 712
283 104 518
Ivana.Cukrova@cssz.cz
Denisa.Lojkova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Skočková
Růžičková
Jitka
Romana
286 002 336
286 002 329 
jitka.skockova@cssz.cz
romana.ruzickova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Problematiku registrací k HPN a evidenci práce neschopných v Praze provádí Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8.

Dostálová Simona 283 104 658 Simona.Dostalova@cssz.cz 

Osoby samostatně výdělečně činné (Přehledy OSVČ)

Převrátilová
Markéta
286 002 368
marketa.prevratilova@cssz.cz