Územní pracoviště Praha 9 Sokolovská

Územní pracoviště PSSZ Praha 9 Sokolovská
Adresa: Sokolovská ulice 855/225, 190 00 Praha 9
Telefon: +420 284 005 111
Fax: +420 222 582 409
Bankovní spojení: Česká národní banka; SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Kód okresu 116
Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-17926061/0710; IBAN: CZ2907100010110017926061
Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-17926061/0710; IBAN: CZ6907100110170017926061
Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-17926061/0710; IBAN: CZ1507100210120017926061

Kód okresu 113
Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7929031/0710; IBAN: CZ7307100010110007929031
Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7929031/0710; IBAN: CZ1607100110170007929031
Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-7929031/0710; IBAN: CZ5907100210120007929031

Pro plátce dobrovolného důchodového pojištění (číslo okresu 116,113)
Číslo účtu: 21012-17926061/0710; IBAN: CZ1507100210120017926061

Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz
ID datové schránky: hnhacvt

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon Fax
Ivana Hypšmanová  vedoucí územního pracoviště PSSZ  +420 284 005 601  +420 222 582 409 
Jarmila Živná  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění   +420 284 005 160   
Bc. Anna Řehořová  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění   +420 284 005 215   
Hana Kábová   vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 284 005 234   
Ludmila Kulovaná  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 284 005 227   
JUDr. Jana Vašáková  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného  +420 284 005 251   
Ing. Světlana Panská  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly   +420 284 005 207   

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Ondračková Petra 284 005 214 petra.ondrackova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Kokešová Monika 284 005 161 monika.kokesova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Registrace pro elektronické podání Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění:

Kokešová
Tomanová
Monika
Adéla
284 005 161
284 005 174
monika.kokesova@cssz.cz
adela.tomanova2@cssz.cz

Problematiku při podání elektronické Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI) zabezpečuje Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8. Při problému se zasláním Přílohy k žádosti (NEMPRI) se obracejte na níže uvedené pracovníky:

Cukrová
Lojková
Ivana
Denisa
283 104 712
283 104 518
Ivana.Cukrova@cssz.cz
Denisa.Lojkova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Dřínovská
Stelčovská
Machiánová
Řezník
Irena
Hana
Daniela
Stanislav
284 005 230
284 005 228
284 005 272
284 005 232
irena.drinovska@cssz.cz
hana.stelcovska@cssz.cz
daniela.machianova@cssz.cz
stanislav.reznik@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Problematiku registrací k HPN a evidenci práce neschopných v Praze provádí Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8.

Dostálová Simona 283 104 658 Simona.Dostalova@cssz.cz

Osoby samostatně výdělečně činné (Přehledy OSVČ)

Märzová
Markéta
284 005 238   marketa.marzova@cssz.cz