Pražská správa sociálního zabezpečení

Pražská správa sociálního zabezpečení
Adresa: Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8
Telefon: +420 283 104 111
Fax: +420 283 104 262
Bankovní spojení: Česká národní banka; SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Kód okresu 118
Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7925081/0710; IBAN: CZ2307100010110007925081
Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7925081/0710; IBAN: CZ6307100110170007925081
Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-7925081/0710; IBAN: CZ0907100210120007925081

Kód okresu 115
Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-17929051/0710; IBAN: CZ0307100010110017929051
Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-17929051/0710; IBAN: CZ4307100110170017929051
Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-17929051/0710; IBAN: CZ8607100210120017929051

Kód okresu 121
Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-27924051/0710; IBAN: CZ6107100010110027924051
Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-27924051/0710; IBAN: CZ0407100110170027924051
Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-27924051/0710; IBAN: CZ4707100210120027924051

Pro plátce dobrovolného důchodového pojištění (kód okresu 118,115,121)
Číslo účtu: 21012-7925081/0710; IBAN: CZ0907100210120007925081

Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz
ID datové schránky: hnhacvt

 

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno

Funkce

Telefon

Fax

neobsazeno

ředitelka/ředitel PSSZ 

+420 283 104 660 

 

Mgr. Václava Vaňková 

pověřena zastupováním ředitele PSSZ 
vedoucí oddělení - Oddělení sekretariát ředitele PSSZ 

+420 283 104 690 

 

Mgr. Gabriela Zavadilová  

ředitelka odboru - Odbor nemocenského pojištění 

+420 283 104 180 

 

Mgr. Kateřina Lipková 

ředitelka odboru - Odbor sociálního pojištění 

+420 283 104 795 

 

Mgr. Roman Měchura  

ředitel odboru - Odbor výběru pojistného 

+420 283 104 678 

 

Ing. Eva Petrusková 

ředitelka odboru - Odbor kontroly 

+420 283 104 794 

+420 283 104 717 

Ing. Tomáš Vais

ředitel odboru - Odbor vnitřní správy

+420 283 104 540

 

MUDr. Jarmila Matějčková

ředitelka odboru - Odbor lékařské posudkové služby

+420 283 104 445

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Hajská Šárka 283 104 884 sarka.hajska@cssz.cz
Janečková Markéta 283 104 587 marketa.janeckova@cssz.cz
Radinová Jolana 283 104 589 jolana.radinova@cssz.cz
Hurská Linda 283 104 062 linda.hurska@cssz.cz
Krčmová Kristýna 283 104 587 kristyna.krcmova@cssz.cz

 

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ) a Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Registrace pro elektronické podání Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI) je zpracovávána na jednotlivých územních pracovištích příslušnými pracovníky Oddělení nemocenského pojištění, a na Pražské správě sociálního zabezpečení pracovníky Oddělení nemocenského pojištění nebo Oddělení registru pojištěnců a registru zaměstnavatelů. Kontakty na příslušné pracovníky jsou uvedeny v kontaktech jednotlivých územních pracovišť (http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/praha/).

Problematiku při podání elektronické Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI) zabezpečuje Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8. Při problému se zasláním Přílohy k žádosti (NEMPRI) se obracejte na níže uvedené pracovníky:

Cukrová Ivana 283 104 712 ivana.cukrova@cssz.cz
Lojková Denisa 283 104 518 denisa.lojkova@cssz.cz

 

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Klozová Jitka 283 104 543 jitka.klozova@cssz.cz
Bilá Iveta 283 104 546 iveta.bila@cssz.cz
Valášková Marcela 283 104 544 marcela.valaskova@cssz.cz
Gerbocová Ivana 283 104 057 ivana.gerbocova@cssz.cz
Hrdinová Jitka 283 104 055 jitka.hrdinova@cssz.cz
Švecová Libuše 283 104 859 libuse.svecova@cssz.cz

 

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Problematiku registrací k HPN a evidenci práce neschopných v Praze provádí Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8.

Dostálová Simona 283 104 658 Simona.Dostalova@cssz.cz

 

Osoby samostatně výdělečně činné (Přehledy OSVČ)

Dostálová Zuzana 283 104 155 zuzana.dostalova@cssz.cz OSVČ I
Vlčková Eva 283 104 029 eva.vlckova@cssz.cz OSVČ II (bývalé ÚP PSSZ Praha 5 Křížová 6a)
Flanderová Václava 283 104 483 vaclava.flanderova@cssz.cz OSVČ II (bývalé ÚP PSSZ Praha 5 JZM)