Pražané si mohou vybrat, kde si vyřídí své sociální zabezpečení

Pražané si mohou vybrat, kde si vyřídí své sociální zabezpečení

Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ) je územní organizační jednotka ČSSZ, která vykonává působnost okresní správy sociálního zabezpečení a další svěřené úkoly na území hlavního města Prahy. PSSZ vykonává svoji činnost na území hlavního města Prahy také prostřednictvím  územních pracovišť.

Místní působnost územních pracovišť Pražské správy sociálního zabezpečení (ÚP PSSZ) není vázána výhradně na územní obvod určité městské části. Každé ÚP PSSZ vykonává působnost v rámci celého územního obvodu hlavního města Prahy. Klient si tak pro přihlášení do evidence u PSSZ může zvolit také kterékoliv ÚP PSSZ na území města Prahy bez ohledu na to, kde se na území hl. města Prahy nachází jeho sídlo, místo trvalého pobytu, nebo kde vykonává svoji činnost. Na PSSZ nebo zvoleném ÚP PSSZ  je vedena jeho spisová dokumentace a zde vyřizuje své záležitosti, ostatní organizační jednotky PSSZ v rámci územního obvodu hl. města Prahy může využít pro podání dokumentů, případně pro vyřízení jiných záležitostí.