Praha

Pražská správa sociálního zabezpečení
Adresa: Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8
Telefon: +420 283 104 111
Fax: +420 283 104 262
Bankovní spojení: Česká národní banka; SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Kód okresu 118
Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7925081/0710; IBAN: CZ2307100010110007925081
Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7925081/0710; IBAN: CZ6307100110170007925081
Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-7925081/0710; IBAN: CZ0907100210120007925081

Kód okresu 115
Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-17929051/0710; IBAN: CZ0307100010110017929051
Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-17929051/0710; IBAN: CZ4307100110170017929051
Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-17929051/0710; IBAN: CZ8607100210120017929051

Kód okresu 121
Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-27924051/0710; IBAN: CZ6107100010110027924051
Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-27924051/0710; IBAN: CZ0407100110170027924051
Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-27924051/0710; IBAN: CZ4707100210120027924051

Pro plátce dobrovolného důchodového pojištění (kód okresu 118,115,121)
Číslo účtu: 21012-7925081/0710; IBAN: CZ0907100210120007925081

Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz
ID datové schránky: hnhacvt

Územní pracoviště PSSZ Praha 1 Biskupská
Adresa: Biskupská 1752/7 110 02 Praha 1
Telefon: +420 221 995 111
Bankovní spojení: Česká národní banka; SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Kód okresu 112
Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7921021/0710; IBAN: CZ3307100010110007921021
Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7921021/0710; IBAN: CZ7307100110170007921021
Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-7921021/0710; IBAN: CZ1907100210120007921021

Kód okresu 122
Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-17921041/0710; IBAN: CZ6007100010110017921041
Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-17921041/0710; IBAN: CZ0307100110170017921041
Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-17921041/0710; IBAN: CZ4607100210120017921041

Pro plátce dobrovolného důchodového pojištění (pro kód okresu 112,122)
Číslo účtu: 21012-7921021/0710; IBAN: CZ1907100210120007921021

Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz
ID datové schránky: hnhacvt

Územní pracoviště PSSZ Praha 3 Olšanská
Adresa: Olšanská 3, 130 00 Praha 3
Telefon: +420 244 012 111
Fax: +420 244 012 183
Bankovní spojení: Česká národní banka; SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Kód okresu 114
Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7926041/0710; IBAN: CZ0207100010110007926041
Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7926041/0710; IBAN: CZ4207100110170007926041
Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-7926041/0710; IBAN: CZ8507100210120007926041

Kód okresu 123
Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-27927041/0710; IBAN: CZ3507100010110027927041
Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-27927041/0710; IBAN: CZ7507100110170027927041
Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-27927041/0710; IBAN: CZ2107100210120027927041

Kód okresu 111
Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7924011/0710; IBAN: CZ0707100010110007924011
Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7924011/0710; IBAN: CZ4707100110170007924011
Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-7924011/0710; IBAN: CZ9007100210120007924011

Kód okresu 117
Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-17924031/0710; IBAN: CZ3407100010110017924031
Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-17924031/0710; IBAN: CZ7407100110170017924031
Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-17924031/0710; IBAN: CZ2007100210120017924031

Pro plátce dobrovolného důchodového pojištění (kód okresu 111,114,117,123)
Číslo účtu: 21012-7924011/0710; IBAN: CZ9007100210120007924011

Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz
ID datové schránky: hnhacvt

Územní pracoviště PSSZ Praha 9 Bohušovická
Adresa: Bohušovická 539, 190 00 Praha 9
Telefon: +420 286 002 311
Fax: +420 286 880 514
Bankovní spojení: Česká národní banka; SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Kód okresu 119
Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7922091/0710; IBAN: CZ4907100010110007922091
Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7922091/0710; IBAN: CZ8907100110170007922091
Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7922091/0710; IBAN: CZ3507100210120007922091

Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz
ID datové schránky: hnhacvt

Územní pracoviště PSSZ Praha 9 Sokolovská
Adresa: Sokolovská ulice 855/225, 190 00 Praha 9
Telefon: +420 284 005 111
Fax: +420 222 582 409
Bankovní spojení: Česká národní banka; SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Kód okresu 116
Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-17926061/0710; IBAN: CZ2907100010110017926061
Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-17926061/0710; IBAN: CZ6907100110170017926061
Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-17926061/0710; IBAN: CZ1507100210120017926061

Kód okresu 113
Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7929031/0710; IBAN: CZ7307100010110007929031
Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7929031/0710; IBAN: CZ1607100110170007929031
Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-7929031/0710; IBAN: CZ5907100210120007929031

Pro plátce dobrovolného důchodového pojištění (číslo okresu 116,113)
Číslo účtu: 21012-17926061/0710; IBAN: CZ1507100210120017926061

Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz
ID datové schránky: hnhacvt

Územní pracoviště PSSZ Praha 10 V Korytech
Adresa: V Korytech 1536/8, 100 00 Praha 10
Telefon: +420 271 026 111
Fax: +420 274 782 347
Bankovní spojení: Česká národní banka; SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Kód okresu 110
Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7921101/0710; IBAN: CZ0707100010110007921101
Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7921101/0710; IBAN: CZ4707100110170007921101
Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7921101/0710; IBAN: CZ9007100210120007921101

Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz
ID datové schránky: hnhacvt

Územní pracoviště PSSZ Příbram
Doručovací adresa: 28. října 24, 261 01 Příbram
Informační kancelář: Pracoviště nemá prostory určené k osobnímu kontaktu s klienty.
Zaměstnance lze kontaktovat pouze uvedenými způsoby.
Telefon: +420 311 712 861
Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz
ID datové schránky: hnhacvt