OSSZ Klatovy

Okresní správa sociálního zabezpečení Klatovy
Adresa: Kollárova 528, Klatovy III, 339 01 Klatovy
Telefon: +420 376 330 511
Fax: +420 376 330 571
Bankovní spojení: Česká národní banka
SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7927351/0710
IBAN: CZ3707100010110007927351

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7927351/0710
IBAN: CZ7707100110170007927351

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7927351/0710
IBAN: CZ2307100210120007927351
Elektronická adresa podatelny: posta.kt@cssz.cz
ID datové schránky: viedtba

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----
 

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Ing. Jana Tomanová  ředitelka OSSZ  +420 376 322 450 
Bc. Blanka Novotná  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 376 330 565 
Ing. Jaroslava Kopačková  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 376 330 541 
Bc. Radka Berková  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 376 330 521 
Ing. Miloslava Vojtová  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 376 330 528 
Mgr. Adriana Mlčáková  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 376 330 527 
Bc. Michaela Vitáková  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 376 330 547 
Alena Tremlová  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 376 330 515 
MUDr. Marie Hannová  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby  +420 376 330 557 

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Suchá Lenka 376 330 543 lenka.sucha@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Tomanová Miluše  376 330 539 miluse.tomanova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Tomanová Miluše 376 330 539 miluse.tomanova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Vojtová
Hodlová
Miloslava
Marie
376 330 528
376 330 530
miloslava.vojtova@cssz.cz
marie.hodlova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Horová Jarmila 376 330 513 jarmila.horova@cssz.cz

 

 

Okres Klatovy je okresem v Plzeňském kraji. Jeho sídlem je město Klatovy. Rozloha okresu je 1 946  km², počet obyvatel 31. 12. 2016 činil 86 452 osob (hustota zalidnění je 44 obyvatel na 1 km²). V okrese Klatovy je 94 obcí, z toho 15 měst.

Sousedí s plzeňskými okresy Plzeň-jih a Domažlice, s jihočeskými Prachatice a Strakonice a jeho jižní hranice je i státní hranicí s Německem.