OSSZ Ústí nad Orlicí

Okresní správa sociálního zabezpečení Ústí nad Orlicí
Adresa: Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí
Telefon: +420 465 563 111
Fax: +420 465 563 339
Bankovní spojení: Česká národní banka
SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7921611/0710
IBAN: CZ1107100010110007921611

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7921611/0710
IBAN: CZ5107100110170007921611

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7921611/0710
IBAN: CZ9407100210120007921611
Elektronická adresa podatelny: posta.uo@cssz.cz
ID datové schránky: pjzadah

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon Fax
Ing. Petra Pošmurná Jagenbreinová  ředitelka OSSZ  +420 465 563 305  +420 465 563 339 
Bc. Sabina Kaplanová  vedoucí oddělení – Oddělení nemocenského pojištění  +420 465 563 324  +420 465 563 339 
Mgr. Jarmila Nacevová  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 465 563 304  +420 465 563 339 
Iveta Benešová  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 465 563 345  +420 465 563 339 
Bc. Michal Kubový  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 465 563 336  +420 465 563 339 
Dagmar Mimrová  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 465 563 370  +420 465 563 339 
Bc. Martina Mančálová  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly   +420 465 563 392  +420 465 563 339 
Bc. Marcela Dostálová  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 465 563 302  +420 465 563 339 
MUDr. Jiří Navrátil  pověřen zastupováním vedoucího oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby   +420 465 563 379  +420 465 563 339 

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Hanzlová, Mgr.
Šťovíčková
Ilona
Iveta
465 563 371
465 563 331
ilona.hanzlova@cssz.cz
iveta.stovickova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Lukášová
Kubištová, Bc.
Iva
Veronika
465 563 366
465 563 361
iva.lukasova@cssz.cz
veronika.kubistova@cssz.cz 

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Lukášová
Kubištová, Bc.
Iva
Veronika
465 563 366
465 563 361
iva.lukasova@cssz.cz
veronika.kubistova@cssz.cz 

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Hermanová
Šereda
Kočvarová
Markéta
Jiří
Romana
465 563 365
465 563 318
465 563 310
marketa.hermanova@cssz.cz
jiri.sereda@cssz.cz
romana.kocvarova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Lukášová
Kubištová
Iva
Veronika, Bc.
465 563 366
465 563 361
iva.lukasova@cssz.cz
veronika.kubistova@cssz.cz 

 

 

Okres Ústí nad Orlicí je okresem v Pardubickém kraji. Jeho sídlem je město Ústí nad Orlicí. Rozloha okresu je 1 265,14 km², počet obyvatel je 138 753 osoby (hustota zalidnění je 110 obyvatel na 1 km²). V okrese Ústí nad Orlicí je 111 obcí, z toho 10 měst.

V rámci kraje sousedí na západě s okresem Pardubice, na jihozápadě s okresem Chrudim a na jihu s okresem Svitavy. Dále pak na východě sousedí s okresem Šumperk Olomouckého kraje a na severovýchodě s okresem Rychnov nad Kněžnou Královéhradeckého kraje. Ze severu je okres vymezen státní hranicí s Polskem.