OSSZ Pardubice

Okresní správa sociálního zabezpečení Pardubice
Adresa: U Stadionu 2729, 530 02 Pardubice
Telefon: +420 466 742 111
Fax: +420 466 742 200
Bankovní spojení: Česká národní banka
SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7923561/0710
IBAN: CZ3207100010110007923561

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7923561/0710
IBAN: CZ7207100110170007923561

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7923561/0710
IBAN: CZ1807100210120007923561
Elektronická adresa podatelny: posta.pa@cssz.cz
ID datové schránky: kevac94

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Mgr. Milan Novotný  ředitel OSSZ   +420 466 742 207 
Ing. Ivana Stefanovová  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění - zástupce ředitele  +420 466 742 107 
Ing. Martina Blümelová  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ   +420 466 742 133 
Mgr. Ilona Knížková  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 466 742 047 
Ing. Radek Sádovský  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 466 742 142 
Bc. Pavel Vojtíšek  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 466 742 201 
Jana Boltíková Beranová  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 466 742 121 
Ing. Kateřina Škodová  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 466 742 235 
MUDr. Jozef Balík  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby   +420 466 742 215 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Vrťátková
Pátrová
Míčková
Markéta
Hana
Janeta
466 742 116 
466 742 135
466 742 115
marketa.vrtatkova@cssz.cz
hana.patrova@cssz.cz
janeta.mickova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Vernerová
Bc. Mužíková
Ilona
Jana
466 742 161
466 742 192
ilona.vernerova@cssz.cz
jana.muzikova2@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Vernerová
Bc. Mužíková
Ilona
Jana
466 742 161
466 742 192
ilona.vernerova@cssz.cz
jana.muzikova2@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Lacinová
Ing. Sádovský
Martina
Radek
466 742 186
466 742 142
martina.lacinova@cssz.cz
radek.sadovsky@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Ing. Stefanovová
Vernerová
Ivana
Ilona
466 742 107
466 742 161
ivana.stefanovova@cssz.cz
ilona.vernerova@cssz.cz

 

Okres Pardubice je okresem v Pardubickem kraji. Jeho sídlem je město Pardubice. Rozloha okresu je 888,98 km², počet obyvatel je 160 251 osoba (hustota zalidnění je 180 obyvatel na 1 km²). V okrese Pardubice je 115 obcí, z toho 7 měst.

V rámci kraje sousedí na jihu s okresem Chrudim a na východě s okresem Ústí nad Orlicí. Dále pak na jihozápadě a západě sousedí s okresy Kutná Hora a Kolín Středočeského kraje a na severu a severovýchodě s okresy Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou Královéhradeckého kraje.