OSSZ Šumperk

Okresní správa sociálního zabezpečení Šumperk
Adresa: ul. 17. listopadu 19, 787 01 Šumperk
Telefon: +420 583 302 111
Fax: +420 583 214 170
Bankovní spojení: Česká národní banka
SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7922841/0710
IBAN: CZ7207100010110007922841

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7922841/0710
IBAN: CZ1507100110170007922841

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7922841/0710
IBAN: CZ5807100210120007922841
Elektronická adresa podatelny: posta.su@cssz.cz
ID datové schránky: 4wkadhc

Úřední hodiny

 

Úřední hodiny

Podatelna

Klientské centrum

Pokladna

Pondělí

8:00 - 17:00

8:00 - 17:00

8:00 – 17:00

8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30

Úterý

8:00 - 14:00

8:00 - 16:00

8:00 – 16:00

----

Středa

8:00 - 17:00

8:00 - 17:00

8:00 – 17:00

8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30

Čtvrtek

8:00 - 14:00

8:00 - 16:00

8:00 – 16:00

----

Pátek

----

8:00 - 12:00

----

----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Ing. Ľubica Semerádová  ředitelka OSSZ  +420 583 302 100 / +420 583 214 170 
Bc. Alena Minářová  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 583 302 123 
Ing. Marcela Kubíčková  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 583 302 103 
Ing. Kateřina Vysoudilová  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 583 302 105 
Bronislava Šotolová  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 583 302 163 
Mgr. Vladimíra Dolanská  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 583 302 102 
Ing. Zděněk Patsch  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 583 302 120 
Jana Eliášová  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 583 302 161 
MUDr. Eva Coufalová  Vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby   +420 583 302 125  

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Bc. Fischerova Veronika  583 302 114 veronika.fischerova@cssz.cz 

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Bc. Mausová
Schünová
Ludmila
Ludmila
583 302 176
583 302 151
ludmila.mausova@cssz.cz
ludmila.schunova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Bc. Dohnálková
Bartošová
Martina
Jana
583 302 128
583 302 191
martina.dohnalkova@cssz.cz
jana.bartosova4@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Šotolová
Žáková
Bronislava
Alena
583 302 163
583 302 167
bronislava.sotolova@cssz.cz
alena.zakova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Knyplová
Zatloukalová
Simona
Markéta
583 302 143
583 302 160
simona.knyplova2@cssz.cz
marketa.zatloukalova@cssz.cz

 

 

Okres Šumperk je okresem v Olomouckém kraji. Jeho sídlem je město Šumperk. Rozloha okresu je 1 315,55 km², počet obyvatel je 125 077 osob (hustota zalidnění je 95 obyvatel na 1 km²). V okrese Šumperk je 78 obcí, z toho 8 měst.

V rámci kraje sousedí na severu s okresem Jeseník a na jihovýchodě s okresem Olomouc. Dále pak na východě sousedí s okresem Bruntál Moravskoslezského kraje a na západě a jihozápadě s okresy Ústí nad Orlicí a Svitavy Pardubického kraje. Ze severozápadu je okres vymezen státní hranicí s Polskem.