OSSZ Prostějov

Okresní správa sociálního zabezpečení Prostějov
Adresa: Plumlovská 458/36, 797 30 Prostějov

Dislokované pracoviště oddělení důchodového pojištění a oddělení LPS:
Újezd 4012/10, Prostějov
Telefon: +420 582 300 511
Fax: +420 582 300 575
Bankovní spojení: Česká národní banka
SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7929701/0710
IBAN: CZ2507100010110007929701

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7929701/0710
IBAN: CZ6507100110170007929701

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7929701/0710
IBAN: CZ1107100210120007929701
Elektronická adresa podatelny: posta.pv@cssz.cz
ID datové schránky: jb2adhn

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Mgr. Zita Popelářová  ředitelka OSSZ  +420 582 300 521 
Ing. Mgr. Simona Ferencová  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 582 300 548 
Ing. Bronislava Filická  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 582 300 569  
Ing. Zuzana Menšíková  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 582 300 553 
Renata Růžičková  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 582 300 514 
Bc. Lukáš Kosjančuk, DiS.  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 582 300 571 
Bc. Josef Németh  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 582 300 570 
Mgr. Alice Kočířová  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění
pracoviště: Újezd 4012/10, 797 30 Prostějov 
+420 582 300 589 
MUDr. Ilona Pertlíková  Vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby
pracoviště: Újezd 4012/10, 797 30 Prostějov 
+420 582 300 559 

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Křížek Michal 582 300 533 michal.krizek@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Nevřelová
Vodicová
Kamila, Dis
Ludmila
582 300 566
582 300 537
kamila.nevrelova@cssz.cz
ludmila.vodicova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Nevřelová
Vodicová
Kamila, Dis
Ludmila
582 300 566
582 300 537
kamila.nevrelova@cssz.cz
ludmila.vodicova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Ing. Filická
Nováková
Bronislava
Libuše
582 300 569
582 300 520

bronislava.filicka@cssz.cz
libuse.novakova2@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Nevřelová
Vodicová
Kamila, Dis
Ludmila
582 300 566
582 300 537
kamila.nevrelova@cssz.cz
ludmila.vodicova@cssz.cz

 

 

Okres Prostějov je okresem v Olomouckém kraji. Jeho sídlem je město Prostějov. Rozloha okresu je 769,9 km², počet obyvatel je 109 309 osob (hustota zalidnění je 142 obyvatelé na 1 km²). V okrese Prostějov je 96 obcí, z toho 5 měst.

V rámci kraje sousedí na severovýchodě s okresem Olomouc a na východě s okresem Přerov. Dále pak sousedí na jihu a západě s okresy Vyškov a Blansko Jihomoravského kraje, na severozápadě s okresem Svitavy Pardubického kraje a na jihovýchodě s okresem Kroměříž Zlínského kraje.