OSSZ Nový Jičín

Okresní správa sociálního zabezpečení Nový Jičín
Adresa: Svatopluka Čecha 1697/15, 741 01 Nový Jičín
Telefon: +420 556 769 111
Fax: +420 556 769 312
Bankovní spojení: Česká národní banka
BIC kód: CNBACZPP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7923801/0710
IBAN: CZ5107100010110007923801

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7923801/0710
IBAN: CZ9107100110170007923801

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7923801/0710
IBAN: CZ3707100210120007923801
Elektronická adresa podatelny: posta.nj@cssz.cz
ID datové schránky: f6wadg9

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon Fax
Mgr. Alena Štoudková  ředitelka OSSZ  +420 556 769 310  +420 556 769 312 
Ing. Marcela Paseková  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 556 769 520   
Bc. Michal Jalůvka  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění   +420 556 769 110   
Bc. Alena Sudolská  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 556 769 430   
Ing. Ivana Klímková  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 556 769 420   
Ing. Eva Lučáková  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 556 769 320   
Ing. Lenka Vajdová   vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 556 769 210   
Bc. Miroslava Mauerová, DiS.  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 556 769 410   
MUDr. Eva Pírová   vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby  +420 556 769 510   

 

Kontakty e - Podání

Následující kontakty slouží pouze pro poskytování informací k e - Podání.

Pro informace k důchodovému či nemocenskému pojištění využijte kontaktů výše uvedených nebo elektronickou podatelnu OSSZ Nový Jičín: posta.nj@cssz.cz.

Děkujeme za pochopení

 

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Horáková Renáta, DiS 556 769 207 renata.horakova@cssz.cz  

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Bc. Plešková Libuše 556 769 228 libuse.pleskova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Bc. Plešková Libuše 556 769 228 libuse.pleskova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Ing. Kovářová Taťána  556 769 422

Tatana.kovarova@cssz.cz

Kahánková Dagmar 556 769 421 dagmar.kahankova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Bc. Plešková Libuše 556 769 228 libuse.pleskova@cssz.cz

 

 

Okres Nový Jičín je okresem v Moravskoslezském kraji. Jeho sídlem je město Nový Jičín. Rozloha okresu je 917,76 km², počet obyvatel je 159 225 osob (hustota zalidnění je 173 obyvatel na 1 km²). V okrese Nový Jičín je 57 obcí, z toho 10 měst.

V rámci kraje sousedí na severozápadě s okresem Opava, na severu s okresem Ostrava-město a na severovýchodě s okresem Frýdek-Místek. Dále pak na jihu sousedí s okresem Vsetín Zlínského kraje a na jihozápadě a západě pak s okresy Přerov a Olomouc Olomouckého kraje.