OSSZ Karviná

Okresní správa sociálního zabezpečení Karviná
Adresa: Nám. Budovatelů 1333/31, 735 06 Karviná
Telefon: +420 596 305 111
Fax: +420 59 63 411 21
Bankovní spojení: Česká národní banka
BIC kód: CNBACZPP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7924791/0710
IBAN: CZ9307100010110007924791

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7924791/0710
IBAN: CZ3607100110170007924791

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7924791/0710
IBAN: CZ7907100210120007924791
Elektronická adresa podatelny: posta.ki@cssz.cz
ID datové schránky: 7dmadff

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon Fax
JUDr. Martin Nogol, MPA  ředitel OSSZ  +420 596 305 300  +420 596 341 121 
Mgr. Sylva Švehláková   ředitelka odboru- Odbor sociálního pojištění   +420 596 305 333   
Ing. Aneta Tuharská   vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění   +420 596 305 535   
Bc. Renáta Špalková  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  + 420 596305 311   
Bc. Marcela Vajdová  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 596 305 224   
Mgr. Daniel Ondrúšek  ředitel odboru - Odboru výběru pojistného  +420 596 305 322   
Ing. Lenka Zdebská  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 596 305 304   
Romana Macečková   vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 596 305 302   
Ing. Halina Kubeczková  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly , zástupce ředitele   +420 596 305 303   
Mgr. Žaneta Górecká   vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 596 305 301   
MUDr. Blanka Miklíková  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby  +420 596 305 415   

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Zacharová
Ciežaková
Halina
Barbora
596 305 526
596 305 527
halina.zacharova@cssz.cz
barbora.ciezakova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Haberzettelová Eva 596 305 150 eva.haberzettelova@cssz.cz
Bláhová Jana 596 305 439 jana.blahova4@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Pospíšilová
Kateřina
596 305 437
katerina.pospisilova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného  (PVPOJ)

Blatná
Minaříková 
Jana
Marie 
596 305 450
596 305 433
jana.blatna@cssz.cz
marie.minarikova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Kolková
Haberzettelová
Marie
Eva
596 305 544
596 305 150
marie.kolkova@cssz.cz
eva.haberzettelova@cssz.cz

 

 

Okres Karviná je okresem v Moravskoslezském kraji. Jeho sídlem je město Karviná. Rozloha okresu je 347,27 km², počet obyvatel je 275 496 osob (hustota zalidnění je 793 obyvatel na 1 km²). V okrese Karviná je 16 obcí, z toho 7 měst.

Na severozápadě sousedí s okresem Opava, na západě s okresem Ostrava-město a na jihu s okresem Frýdek-Místek, všechny v Moravskoslezském kraji. Z východu a ze severu je okres vymezen státní hranicí s Polskem.