OSSZ Frýdek-Místek

Okresní správa sociálního zabezpečení Frýdek-Místek
Adresa: Palackého 115, 738 01 Frýdek-Místek
Telefon: +420 558 604 700
Fax: +420 558 604 801
Bankovní spojení: Česká národní banka
BIC kód: CNBACZPP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7927781/0710
IBAN: CZ6707100010110007927781

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7927781/0710
IBAN: CZ1007100110170007927781

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7927781/0710
IBAN: CZ5307100210120007927781
Elektronická adresa podatelny: posta.fm@cssz.cz
ID datové schránky: ms3adfq

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Mgr. Bc. Andrea Ristovská  ředitelka OSSZ  +420 558 604 702 
Ing. Ilona Klusová  ředitelka odboru - Odbor sociálního pojištění   +420 558 604 704 
Ing. Věra Hatlapatková  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 558 604 705 
Jana Švrčinová  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 558 604 719 
Ing. Jana Jakešová  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 558 604 773 
JUDr. Jana Adámková  ředitelka odboru - Odbor výběru pojistného   +420 558 604 752 
Ing. Radana Urbanová  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 558 604 737 
Ing. Jitka Surovcová  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 558 604 703 
Ing. Zdeněk Chovančík  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 558 604 776 
Pavla Baierová  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 558 604 701 
MUDr. Kateřina Kuchařová  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby   +420 558 604 724 

Kontakty e - Podání

 

Kontakty slouží pouze pro poskytování informací k e – Podání.

Pro informace k důchodovému pojištění, nemocenskému pojištění či výběru pojistného využijte kontaktů výše uvedených nebo elektronickou podatelnu OSSZ Frýdek-Místek: posta.fm@cssz.cz.
Děkujeme za pochopení.

 

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Boráňová
Opitzová
Dagmar
Martina
558 604 777
558 604 777
dagmar.boranova@cssz.cz
martina.opitzova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Gryžbonová
Šidelková
Kateřina
Jarmila
558 604 814
558 604 799
katerina.gryzbonova@cssz.cz
jarmila.sidelkova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Gryžbonová
Šidelková
Kateřina
Jarmila
558 604 814
558 604 799
katerina.gryzbonova@cssz.cz
jarmila.sidelkova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Grygarová
Pavlová
Marcela
Tereza
558 604 738
558 604 740
marcela.grygarova@cssz.cz
tereza.pavlova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Gryžbonová
Šidelková
Kateřina
Jarmila
558 604 814
558 604 799
katerina.gryzbonova@cssz.cz
jarmila.sidelkova@cssz.cz

 

 

Okres Frýdek-Místek leží v nejvýchodnější části České republiky a je součástí Moravskoslezského kraje. Severovýchodní a východní hranice okresu tvoří státní hranice s Polskou republikou. Na jihovýchodě sousedí se Slovenskou republikou, na jihozápadě s okresem Vsetín, na západě s okresem Nový Jičín a na severu s okresy Ostrava-město a Karviná. Svou rozlohou 1 208 km2 se v Moravskoslezském kraji řadí na druhé místo. Počtem obyvatel přes 213 tisíc je třetím nejlidnatějším v kraji a šestým v České republice. V současnosti se okres člení na 72 obcí, z nichž má 6 statut města. Největšími z nich jsou statutární město Frýdek-Místek s cca 57 tis. obyvateli a město Třinec s necelými 36 tis. obyvateli.