OSSZ Česká Lípa

Okresní správa sociálního zabezpečení Česká Lípa
Adresa: Bezručova 3015, 470 30 Česká Lípa
Telefon: +420 487 889 111
Fax: +420 487 520 381
Bankovní spojení: Česká národní banka
BIC kód: CNBACZPP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-17925421/0710
IBAN: CZ4307100010110017925421

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-17925421/0710
IBAN: CZ8307100110170017925421

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-17925421/0710
IBAN: CZ2907100210120017925421
Elektronická adresa podatelny: posta.cl@cssz.cz
ID datové schránky: gjnac5d

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Informační středisko   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 17:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 17:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 14:00   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Ing. Dana Pospíšilová  ředitelka OSSZ Česká Lípa  +420 487 889 401 
Mgr. Martina Jurusová   vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 487 889 210 
Bc. Stanislava Vaďurová  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 487 889 322 
Bc. Ivana Řeháčková  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 487 889 206 
Ing. Božena Peřinová  zástupce ředitele ,vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ   +420 487 889 121 
Zdena Mazánková  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 487 889 304 
Bc. Pavel Jandáč  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 487 889 319 
Bc. Hana Formanová, DiS  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 487 889 310 
Gabriela Šafránková  referentka - Oddělení lékařské posudkové služby   +420 487 889 218 

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Bc. Vaďurová

Stanislava

487 889 322

stanislava.vadurova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Štráchalová
Vránová
Marcela
Helena

487 889 128
487 889 120

marcela.strachalova@cssz.cz
helena.vranova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Štráchalová
Vránová
Marcela
Helena
487 889 128
487 889 120
marcela.strachalova@cssz.cz
helena.vranova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Skořepová
Ryšavá
Renáta
Kristýna
487 889 301
487 889 302
renata.skorepova@cssz.cz
kristyna.rysava@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Štráchalová Marcela 487 889 128 marcela.strachalova@cssz.cz

 

 

 

Okres Česká Lípa je okresem v Libereckém kraji. Jeho sídlem je město Česká Lípa. Rozloha okresu je 1 137,05 km², počet obyvatel je 106 411 osob (hustota zalidnění je 94 obyvatel na 1 km²). V okrese Česká Lípa je 59 obcí, z toho 11 měst.
V rámci kraje sousedí na východě s okresem Liberec, na jihovýchodě a jihu pak s okresy Mladá Boleslav a Mělník Středočeského kraje. Na jihozápadě a západě hraničí s okresy Litoměřice a Děčín Ústeckého kraje; na severu je českolipský okres vymezen státní hranicí s Německem.