OSSZ Rychnov nad Kněžnou

Okresní správa sociálního zabezpečení Rychnov nad Kněžnou
Adresa: Štemberkova 1433, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Telefon: +420 494 507 111
Fax: +420 494 507 370
Bankovní spojení: Česká národní banka
BIC kód: CNBACZPP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7920571/0710
IBAN: CZ5807100010110007920571

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7920571/0710
IBAN: CZ9807100110170007920571

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7920571/0710
IBAN: CZ4407100210120007920571
Elektronická adresa podatelny: posta.RK@cssz.cz
ID datové schránky: u76ac9y

Úřední hodiny

  Klientské centrum   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Ing. Jana Bartošová  ředitelka OSSZ  +420 494 507 305 
Bc. Miroslava Jarošová  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 494 507 339 
Ing. Kateřina Freivald  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 494 507 304 
Bc. Monika Štěpánková  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 494 507 331 
Ing. Jitka Behanová  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 494 507 348 
Jana Havlová  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 494 507 368 
Bc. Dana Zemánková  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 494 507 333 
Eva Macháčková  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 494 507 372 
MUDr. Monika Fajmanová   vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby  +420 494 507 358 

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Šimečková
Neugebauerová
Petra
Pavlína
494 507 308
494 507 323
petra.simeckova@cssz.cz
pavlina.neugebauerova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Machalická
Kutilová 
Marie
Alena
494 507 338
494 507 365
marie.machalicka@cssz.cz
alena.kutilova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Machalická
Kutilová
Marie
Alena
494 507 338
494 507 365
marie.machalicka@cssz.cz
alena.kutilova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Tomanová
Řičařová
Kristýna
Eva
494 507 320
494 507 325
kristyna.tomanova@cssz.cz
eva.ricarova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Kutilová
Machalická
Alena
Marie
494 507 365
494 507 338
alena.kutilova@cssz.cz
marie.machalicka@cssz.cz

 

 

Okres Rychnov nad Kněžnou je okresem v Královéhradeckém kraji. Jeho sídlem je město Rychnov nad Kněžnou. Rozloha okresu je 982 km², počet obyvatel je 78 926 osob (hustota zalidnění je 79 obyvatel na 1 km²). V okrese Rychnov nad Kněžnou je 80 obcí, z toho 9 měst.

V rámci kraje sousedí na severozápadě s okresem Náchod a na západě s okresem Hradec Králové. Na jihozápadě pak hraničí s okresem Pardubice a na jihu s okresem Ústí nad Orlicí Pardubického kraje. Ze severovýchodu je okres vymezen státní hranicí s Polskem.