OSSZ Náchod

Okresní správa sociálního zabezpečení Náchod
Adresa: Karlovo náměstí 2054, 547 01 Náchod
Telefon: +420 491 401 311
Fax: +420 491 427 883
Bankovní spojení: Česká národní banka
BIC kód: CNBACZPP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7926551/0710
IBAN: CZ0607100010110007926551

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7926551/0710
IBAN: CZ4607100110170007926551

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7926551/0710
IBAN: CZ8907100210120007926551
Elektronická adresa podatelny: posta.na@cssz.cz
ID datové schránky: bmkac98

Úřední hodiny

  Klientské centrum   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Ing. Dana Wirtová  ředitelka OSSZ  +420 491 401 317 
Ing. Jan Jakubec  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění - zástupce ředitele  +420 491 401 350 
Bc. Lada Fiedlerová  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 491 401 303 
Ing. Dita Vlčková  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 491 401 306 
Jana Vojtěchová  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 491 401 334  
Bc. Gabriela Poláková  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 491 401 333 
Bc. Marcela Přibylová  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 491 401 329 
Ilona Škodová  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 491 401 336 
MUDr. Bohuslav Novák  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby   +420 491 401 340 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Bc. Přibylová Marcela 491 401 329 marcela.pribylova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Kačerová
Kracíková
Ilona
Lenka
491 401 309
491 401 300
ilona.kacerova@cssz.cz
lenka.kracikova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Kačerová
Kracíková
Ilona
Lenka
491 401 309
491 401 300
ilona.kacerova@cssz.cz
lenka.kracikova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Bejrová
DiS. Wirtová
Tereza
Romana
491 401 366
491 401 312
tereza.bejrova2@cssz.cz
romana.wirtova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Kačerová
Prokopová
Ilona
Petra
491 401 309
491 401 318
ilona.kacerova@cssz.cz
petra.prokopova@cssz.cz

 

Okres Náchod je okresem v Královéhradeckém kraji. Jeho sídlem je město Náchod. Rozloha okresu je 851,57 km², počet obyvatel je 112 399 osob (hustota zalidnění je 132 obyvatel na 1 km²). V okrese Náchod je 78 obcí, z toho 11 měst.

Na západě sousedí s okresem Trutnov, na jihozápadě s okresem Hradec Králové a na jihovýchodě s okresem Rychnov nad Kněžnou. Z východu a severu je okres vymezen státní hranicí s Polskem.