OSSZ Jičín

Okresní správa sociálního zabezpečení Jičín
Adresa: Riegrova 1143, 506 11 Jičín
Telefon: +420 493 773 111
Fax: +420 493 773 116
Bankovní spojení: Česká národní banka
BIC kód: CNBACZPP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7929541/0710
IBAN: CZ7707100010110007929541

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7929541/0710
IBAN: CZ2007100110170007929541

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7929541/0710
IBAN: CZ6307100210120007929541
Elektronická adresa podatelny: posta.jc@cssz.cz
ID datové schránky: 2ubac8d

Úřední hodiny

  Klientské centrum   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Ing. Jiří Bílek  ředitel OSSZ  +420 493 773 111 
Ing. Jitka Fikarová  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 493 773 130  
Ing. Jaroslav Berger  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění - zástupce ředitele  +420 493 773 160 
Vladimíra Šuková  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 493 773 150 
Vladimíra Morávková   vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 493 773 175 
Ing. Milena Kalfeřtová  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 493 773 172 
Ing. Milena Křelinová  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 493 773 190 
František Dědeček  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 493 773 100 
MUDr. Milan Růžička   vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby  +420 493 773 186 

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Bognárová
Křelinová
Marcela
Milena
493 773 191
493 773 190
marcela.bognarova@cssz.cz
milena.krelinova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Fikarová, Ing.
Šulcová
Jitka
Jitka
493 773 130
493 773 132
jitka.fikarova@cssz.cz
jitka.sulcova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Fikarová
Rýdlová
Šulcová
Jitka
Marie
Jitka
493 773 130
493 773 131
493 773 132
Jitka.Fikarova@cssz.cz
Marie.Rydlova@cssz.cz
Jitka.Sulcova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Morávková Vladimíra 493 773 175 vladimira.moravkova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Fikarová
Masopustová
Jitka
Milada
493 773 130
493 773 138
jitka.fikarova@cssz.cz
milada.masopustova@cssz.cz

 

 

Okres Jičín je okresem v Královéhradeckém kraji. Jeho sídlem je město Jičín. Rozloha okresu je 886,61 km², počet obyvatel je 77 104 osoby (hustota zalidnění je 87 obyvatel na 1 km²). V okrese Jičín je 111 obcí, z toho 7 měst.

V rámci kraje sousedí na východě s okresem Trutnov a na jihu s okresem Hradec Králové. Dále hraničí na jihozápadě s okresem Nymburk a na západě s okresem Mladá Boleslav Středočeského kraje, na severu s okresem Semily Libereckého kraje.