OSSZ Sokolov

Okresní správa sociálního zabezpečení Sokolov
Adresa: Nádražní 11, 356 11 Sokolov
Telefon: +420 352 301 111
Fax: +420 352 622 759
Bankovní spojení: Česká národní banka
BIC kód: CNBACZPP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7926391/0710
IBAN: CZ5807100010110007926391

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7926391/0710
IBAN: CZ9807100110170007926391

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7926391/0710
IBAN: CZ4407100210120007926391
Elektronická adresa podatelny: posta.so@cssz.cz
ID datové schránky: wy4ac4q

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek 8:00 - 12:00   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon Fax
Bc. Janka Gajewská  ředitelka OSSZ  +420 352 301 100  +420 352 622 759 
Eva Holomojová  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění - zástupce ředitele  +420 352 301 104   
Petra Zajacová  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 352 301 143   
Bc. Jitka Zahradníková  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 352 301 106   
Bc. Jana Pechová  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 352 301 101   
Ing. Aranka Spínová  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek   +420 352 301 116   
Ing. Helena Koutecká  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 352 301 103   
Xenie Sekáčová  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 352 301 102   
MUDr. Vlasta Martinová  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby  +420 352 301 105   

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Marešová Eva 352 301 123 eva.maresova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Tarantová Jana 352 301 133 jana.Tarantova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Tarantová
Zajacová
Jana
Petra
352 301 133
352 301 143
jana.tarantova@cssz.cz
petra.zajacova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Peschel
Bc. Šperňáková
Filip
Jiřina
352 301 144
352 301 144
filip.peschel@cssz.cz
jirina.spernakova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Tarantová
Zajacová
Jana
Petra
352 301 133
352 301 143
jana.tarantova@cssz.cz
petra.zajacova@cssz.cz

 

 

Okres Sokolov je okresem v Karlovarském kraji. Jeho sídlem je město Sokolov. Rozloha okresu je 753,59 km², počet obyvatel je 93 416 osob (hustota zalidnění je 124 obyvatelé na 1 km²). V okrese Sokolov je 38 obcí, z toho 10 měst.

Sousedí s karlovarskými okresy Cheb a Karlovy Vary. Jeho severozápadní hranice je i státní hranicí s Německem.