OSSZ Karlovy Vary

Okresní správa sociálního zabezpečení Karlovy Vary
Adresa: Krymská 2A, 360 01 Karlovy Vary
Telefon: +420 353 160 111
Fax: +420 353 160 212
Bankovní spojení: Česká národní banka
BIC kód: CNBACZPP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-17925341/0710
IBAN: CZ6907100010110017925341

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-17925341/0710
IBAN: CZ1207100110170017925341

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-17925341/0710
IBAN: CZ5507100210120017925341
Elektronická adresa podatelny: posta.kv@cssz.cz
ID datové schránky: i2pac3f

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Ing. Lenka Kollárová   ředitelka  +420 353 160 215 
Miloš Mrkvan  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 353 160 223 
Monika Nahodilová  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 353 160 318 
Bc. Iveta Franková  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění   +420 353 160 130 
Martina Vítková  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 353 160 410 
Radka Šornová  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 353 160 140 
JUDr. Kříž Vlastislav  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 353 160 132 
Ing. Jana Závodná  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 353 160 418 
MUDr. Jan Vícha  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby  + 420 353 160 110 

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Kleinová
Zápolská
Iveta
Hana
353 160 559
353 160 461
iveta.kleinova@cssz.cz
hana.zapolska@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Feliciani
Nahodilová
Karolina
Monika
353 160 311
353 160 318
karolina.feliciani@cssz.cz
monika.nahodilova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Seifertová
Feliciani
Nahodilová
Monika
Karolina
Monika

353 160 309
353 160 311
353 160 317

monika.seifertova@cssz.cz
karolina.feliciani@cssz.cz
monika.nahodilova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (PVPOJ)

Šornová Radka 353 160 140 radka.sornova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Feliciani
Nahodilová
Karolina
Monika
353 160 311
353 160 317
karolina.feliciani@cssz.cz
monika.nahodilova@cssz.cz

 

 

Okres Karlovy Vary je okresem v Karlovarském kraji. Jeho sídlem je město Karlovy Vary. Rozloha okresu je 1 628,23 km², počet obyvatel je 121 168 osob (hustota zalidnění je 74 obyvatelé na 1 km²). V okrese Karlovy Vary je 55 obcí, z toho 9 měst.

Sousedí s karlovarskými okresy Cheb a Sokolov, se plzeňskými okresy Plzeň-sever a Tachov, ústeckými okresy Chomutov a Louny a jeho severozápadní hranice je i státní hranicí s Německem.