Karlovarský kraj

Okresní správa sociálního zabezpečení Cheb
Adresa: Obrněné brigády 30, 350 01 Cheb
Telefon: +420 354 419 111
Bankovní spojení: Česká národní banka
BIC kód: CNBACZPP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7922331/0710
IBAN: CZ6807100010110007922331

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7922331/0710
IBAN: CZ1107100110170007922331

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7922331/0710
IBAN: CZ5407100210120007922331
Elektronická adresa podatelny: posta.ch@cssz.cz
ID datové schránky: 99eac2m

Okresní správa sociálního zabezpečení Karlovy Vary
Adresa: Krymská 2A, 360 01 Karlovy Vary
Telefon: +420 353 160 111
Fax: +420 353 160 212
Bankovní spojení: Česká národní banka
BIC kód: CNBACZPP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-17925341/0710
IBAN: CZ6907100010110017925341

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-17925341/0710
IBAN: CZ1207100110170017925341

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-17925341/0710
IBAN: CZ5507100210120017925341
Elektronická adresa podatelny: posta.kv@cssz.cz
ID datové schránky: i2pac3f

Okresní správa sociálního zabezpečení Sokolov
Adresa: Nádražní 381, 356 11 Sokolov
Telefon: +420 352 301 111
Fax: +420 352 622 759
Bankovní spojení: Česká národní banka
BIC kód: CNBACZPP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7926391/0710
IBAN: CZ5807100010110007926391

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7926391/0710
IBAN: CZ9807100110170007926391

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7926391/0710
IBAN: CZ4407100210120007926391
Elektronická adresa podatelny: posta.so@cssz.cz
ID datové schránky: wy4ac4q