OSSZ Znojmo

Okresní správa sociálního zabezpečení Znojmo
Adresa: Vídeňská třída 701/31, 669 02 Znojmo
Telefon: +420 515 205 111
Fax: +420 515 224 268
Bankovní spojení: Česká národní banka
BIC kód: CNBACZPP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7928741/0710
IBAN: CZ4607100010110007928741

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7928741/0710
IBAN: CZ8607100110170007928741

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7928741/0710
IBAN: CZ3207100210120007928741
Elektronická adresa podatelny: posta.zn@cssz.cz
ID datové schránky: te8ade8

 

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
JUDr. Radoslav Kraus  ředitel OSSZ  +420 515 205 405 
Bc. Eva Sládková  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 515 205 317 
Mgr. Radmila Michelfeitová  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 515 205 213 
Bc. Irena Holubová   vedoucí oddělení – Oddělení OSVČ  +420 515 205 132 
JUDr. Marcela Císařová   vedoucí oddělení – Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek – zástupce ředitele   +420 515 205 312 
Ing. Petra Roštínská  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 515 205 411 
Hana Ondrová  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 515 205 301 
Šárka Rolníková, DiS.  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 515 205 409 
MUDr. Alena Řehková  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby  +420 515 205 227 

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Kovalovská Eva 515 205 330 eva.kovalovska@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Bedřichová
Bc. Březinová
Hovorka
Eva
Růžena
Josef
515 205 126
515 205 325
515 205 322
eva.bedrichova@cssz.cz
ruzena.brezinova@cssz.cz
josef.hovorka@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Bedřichová
Bc. Březinová
Hovorka
Eva
Růžena
Josef
515 205 126
515 205 325
515 205 322
eva.bedrichova@cssz.cz
ruzena.brezinova@cssz.cz
josef.hovorka@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Ing. Roštínská Petra 515 205 411 petra.rostinska@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Hovorka
Poláčková
Bedřichová
Bc. Březinová
Josef
Hana
Eva
Růžena
515 205 322
515 205 321
515 205 126
515 205 325
josef.hovorka@cssz.cz
hana.polackova2@cssz.cz
eva.bedrichova@cssz.cz
ruzena.brezinova@cssz.cz

 

 

Okres Znojmo je okresem v Jihomoravském kraji. Jeho sídlem je město Znojmo. Rozloha okresu je 1590,39 km², počet obyvatel je 113 276 osob (hustota zalidnění je 71 obyvatel na 1 km²). V okrese Znojmo je 144 obcí, z toho 5 měst.

Z jihomoravských okresů sousedí na severovýchodě s okresem Brno-venkov a na východě s okresem Břeclav. Dále pak na severozápadě sousedí s okresem Třebíč Kraje Vysočina a na západě s okresem Jindřichův Hradec Jihočeského kraje. Z jihu je okres vymezen státní hranicí s Rakouskem.

V okrese se nalézá jeden z národních parků naší země - NP Podyjí.