OSSZ Vyškov

Okresní správa sociálního zabezpečení Vyškov
Adresa: Dvořákova 119/36, 682 01 Vyškov
Telefon: +420 517 319 111
Fax: +420 517 348 366
Bankovní spojení: Česká národní banka
BIC kód: CNBACZPP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7920731/0710
IBAN: CZ0607100010110007920731

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7920731/0710
IBAN: CZ4607100110170007920731

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7920731/0710
IBAN: CZ8907100210120007920731
Elektronická adresa podatelny: posta.vy@cssz.cz
ID datové schránky: 9unaddh

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
JUDr. Dana Pištělková   ředitelka OSSZ  +420 517 319 101 
Ing. Magda Volná  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 517 319 104 
Ing. Milena Kratochvílová   vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 517 319 149 
Jana Dufková  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 517 319 129 
Bc. Iva Weiterová, DiS.  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 517 319 105 
Bc. Pavel Novák, DiS.  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 517 319 136 
Mgr. Jiří Rozehnal, DiS.  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 517 319 114 
Bc. Šárka Sedláková  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 517 319 102 
MUDr. Božena Kubačáková  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby  +420 517 319 146 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Pohlodková Petra 517 319 126 petra.pohlodkova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Bc. Černochová
Ing. Počová
Raková
Eva
Taťána
Jana
517 319 130
517 319 131
517 319 159
eva.cernochova@cssz.cz
tatana.pocova@cssz.cz 
jana.rakova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Raková
Bc. Černochová
Jana
Eva
517 319 159
517 319 130
jana.rakova@cssz.cz
eva.cernochova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Bc. Weiterová, DiS.
Smitková
Iva
Lenka
517 319 105
517 319 134
iva.weiterova@cssz.cz
lenka.smitkova@cssz.cz 

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Bc. Černochová
Raková
Eva
Jana
517 319 130
517 319 159
eva.cernochova@cssz.cz
jana.rakova@cssz.cz

 

 

Okres Vyškov je okresem v Jihomoravském kraji. Jeho sídlem je město Vyškov. Rozloha okresu je 888,71 km², počet obyvatel je 87 149 osob (hustota zalidnění je 98 obyvatel na 1 km²). V okrese Vyškov je 81 obec, z toho 5 měst.

Z jihomoravských okresů sousedí na jihozápadě s okresem Hodonín, na jihu s okresem Břeclav, na západě s okresem Brno-venkov a na severozápadě s okresem Blansko. Dále pak na severu a severovýchodě sousedí s okresem Prostějov Olomouckého kraje a na východě s okresem Kroměříž Zlínského kraje.