OSSZ Hodonín

Okresní správa sociálního zabezpečení Hodonín
Adresa: Národní třída 3200/38, 695 01 Hodonín
Telefon: +420 518 395 111
Fax: +420 518 321 221
Bankovní spojení: Česká národní banka
BIC kód: CNBACZPP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7925671/0710
IBAN: CZ9807100010110007925671

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7925671/0710
IBAN: CZ4107100110170007925671

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7925671/0710
IBAN: CZ8407100210120007925671
Elektronická adresa podatelny: posta.ho@cssz.cz
ID datové schránky: cbpadci

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Ing. Eva Milošová  ředitelka OSSZ  +420 518 395 301 
Ing. Marcela Erlichová  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 518 395 303 
Ing. Pavel Čech  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění - zástupce ředitelky  +420 518 395 307 
Ing. Marcela Hurtíková  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 518 395 304 
Ing. Martina Leciánová  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek   +420 518 395 312 
Mgr. Karel Hrabec  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 518 395 383 
Kateřina Procházková   vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 518 395 320 
Simona Kopčanová  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 518 395 353 
MUDr. Jozef Kántor  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby  +420 518 395 150 

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Kršová
Sklenáková

Jitka
Bronislava

518 395 365
518 395 335

jitka.krsova@cssz.cz
bronislava.sklenakova@cssz.cz

 

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Trnková
Čambalová

Eva
Zdeňka

518 395 305
518 395 360

eva.trnkova@cssz.cz
zdenka.cambalova@cssz.cz

 

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Hřebačková
Vrbová

Ladislava
Kamila

518 395 343
518 395 344

ladislava.hrebackova@cssz.cz
kamila.vrbova@cssz.cz

 

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Brabcová
Ing. Leciánová
Anna
Martina
518 395 355
518 395 312
anna.brabcova@cssz.cz
martina.lecianova@cssz.cz

 

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Chvapilová
Sokolíková

Dita
Veronika

518 395 160
518 395 167

dita.chvapilova@cssz.cz
veronika.sokolikova@cssz.cz

 

 

Okres Hodonín je okresem v jihovýchodní části Jihomoravského kraje. Jeho sídlem je město Hodonín. Rozloha okresu je 1 099,13 km², počet obyvatel je 155 742 osoba (hustota zalidnění je 142 obyvatel na 1 km²). V okrese Hodonín je 82 obcí, z toho 8 měst.

Z jihomoravských okresů sousedí na západě s okresem Břeclav a na severozápadě s okresem Vyškov, na severu a severovýchodě pak hraničí s okresy Kroměříž a Uherské Hradiště Zlínského kraje. Z jihu je okres vymezen státní hranicí se Slovenskem.