OSSZ Břeclav

Okresní správa sociálního zabezpečení Břeclav
Adresa: Husova 2994/1a, 690 02 Břeclav
Telefon: +420 519 310 111
Fax: +420 519 321 231
Bankovní spojení: Česká národní banka
BIC kód: CNBACZPP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7920651/0710
IBAN: CZ3207100010110007920651

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7920651/0710
IBAN: CZ7207100110170007920651

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7920651/0710
IBAN: CZ1807100210120007920651
Elektronická adresa podatelny: posta.bv@cssz.cz
ID datové schránky: sq5adbw

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Mgr. Sylva Vlašicová  ředitelka OSSZ  +420 519 310 304 
Mgr. Simona Pleskačová  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 519 310 302 
Ing. Ivana Válková   vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 519 310 303 
Ing. Taťána Maňková  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 519 310 335 
Mgr. Renata Kostrhunová  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 519 310 306 
Ing. Marie Dohnalová  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 519 310 360 
Hana Sádlíková  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 519 310 339 
Ing. Barbora Imrichová  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 519 310 358 
MUDr. Jaroslav Majerčík  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby
adresa: Mládežnická 24, 690 02 Břeclav 
+420 519 310 200 

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Gajdová Lenka 519 310 315 lenka.gajdova@cssz.cz

 

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Válková, Ing.
Sádlíková
Kadrnková
Ivana
Hana
Libuše
519 310 303
519 310 339
519 310 374
ivana.valkova@cssz.cz
hana.sadlikova@cssz.cz
libuse.kadrnkova@cssz.cz

 

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Válková, Ing. Ivana 519 310 303 ivana.valkova@cssz.cz

 

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Křížová
Dohnalová, Ing.
Lenka
Marie
519 310 346
519 310 360
lenka.krizova@cssz.cz
marie.dohnalova@cssz.cz

 

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Válková, Ing. 
Kadrnková
Ivana 
Libuše
519 310 303
519 310 374
ivana.valkova@cssz.cz 
libuse.kadrnkova@cssz.cz

 

 

Okres Břeclav je pohraniční okres v Jihomoravském kraji. Jeho sídlem je město Břeclav. Rozloha okresu je 1038,25 km² a počet obyvatel činí 113 171 (hustota zalidnění je 109 obyvatel na km²). Okres je tvořen 63 obcemi na 69 katastrálních územích.

Jedná se o nejjižněji a nejníže položený okres Moravy.
Sousedí na západě s okresem Znojmo a na severozápadě s okresem Brno-venkov, na severu s okresem Vyškov a na severovýchodě s okresem Hodonín, všechny v Jihomoravském kraji. Z jihu je okres vymezen státní hranicí s Rakouskem a z jihovýchodu státní hranicí se Slovenskem.