OSSZ Blansko

Okresní správa sociálního zabezpečení Blansko
Adresa: Seifertova 5, 678 01 Blansko
Telefon: +420 516 483 111
Fax: +420 516 418 683
Bankovní spojení: Česká národní banka
BIC kód: CNBACZPP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7926631/0710
IBAN: CZ7707100010110007926631

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7926631/0710
IBAN: CZ2007100110170007926631

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7926631/0710
IBAN: CZ6307100210120007926631
Elektronická adresa podatelny: posta.bk@cssz.cz
ID datové schránky: ydaadab

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Ing. Marie Stehlíková  ředitelka OSSZ  +420 516 483 604 
Ing. Lenka Vaňousová  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 516 483 603 
Mgr. Jitka Hrazdírová, MBA  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění   +420 516 483 601 
Bc. Ivana Vodáková  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 516 483 418 
Mgr. Dagmar Kučerová  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 516 483 505 
Bc. Hana Himerová  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek   +420 516 483 514 
PhDr. Michaela Maňoušková  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 516 483 204 
Mgr. Pavla Grimová  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 516 483 606 
MUDr. Jaroslava Martinková  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby  +420 516 483 602 

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Sedláková
Šebelová, Bc.
Lenka
Kamila
516 483 207
516 483 203
lenka.sedlakova@cssz.cz
kamila.sebelova@cssz.cz

 

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Ševčíková
Šindelková
Šárka
Lenka
516 483 408
516 483 407
sarka.sevcikova@cssz.cz
lenka.sindelkova@cssz.cz

 

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Ševčíková
Šindelková
Šárka
Lenka
516 483 408
516 483 407
sarka.sevcikova@cssz.cz
lenka.sindelkova@cssz.cz

 

Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (PVPOJ)

Jelínková
Kratochvílová
Eliška
Ludmila
516 483 352
516 483 350
eliska.jelinkova@cssz.cz
ludmila.kratochvilova@cssz.cz

 

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Holemá Blanka 516 483 320 blanka.holema@cssz.cz

 

Okres Blansko je okresem v severní části Jihomoravského kraje. Téměř celé území okresu leží na Moravě, pouze osadou Jobova Lhota, jež je místní částí obce Kněževes, zasahuje i do Čech. Jeho sídlem je město Blansko. Rozloha okresu je 942,46 km², počet obyvatel je 107 889 osob (hustota zalidnění je 114 obyvatel na 1 km²). V okrese Blansko je 130 obcí, z toho 8 měst.

Z jihomoravských okresů sousedí na jihu s okresem Brno-venkov a na jihovýchodě s okresem Vyškov. Dále hraničí na východě s okresem Prostějov Olomouckého kraje, na severu s okresem Svitavy Pardubického kraje a na západě s okresem Žďár nad Sázavou kraje Vysočina.