OSSZ Tábor

Okresní správa sociálního zabezpečení Tábor
Adresa: Bílkova 2924, 390 02 Tábor
Telefon: +420 381 499 101/111
Fax: +420 381 252 080
Bankovní spojení: Česká národní banka
SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7920301/0710
IBAN: CZ7307100010110007920301

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7920301/0710
IBAN: CZ1607100110170007920301

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7920301/0710
IBAN: CZ5907100210120007920301
Elektronická adresa podatelny: posta.ta@cssz.cz
ID datové schránky: qnuac2x

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon Fax
JUDr. Marcela Vašková  ředitelka OSSZ  +420 381 499 303  +420 381 252 080 
JUDr. Hana Hejlová  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 381 499 210   
Bc. Šárka Váchová  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 381 499 107   
Bc. Věra Kuncová  vedoucí oddělení OSVČ  +420 381 499 207   
Ing. Jana Knotková  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 381 499 316   
Ing. Dana Fenclová  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 381 499 300   
Bc. Jitka Ziglerová  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 381 499 213   
Jana Jirků  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 381 499 217   
MUDr. Jaroslav Krákora  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby  +420 381 499 116   

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Bc. Hrušková
Lososová
Bc. Honzová
Kateřina
Edita
Miroslava
381 499 317
381 499 211
381 499 223
katerina.hruskova3@cssz.cz
edita.lososova@cssz.cz
miroslava.honzova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Bc. Honzová
Bc. Hrušková
Miroslava
Kateřina
381 499 223
381 499 317
miroslava.honzova@cssz.cz
katerina.hruskova3@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Nešutová
Honzová, Bc.
Bc. Hrušková
Radka
Miroslava
Kateřina
381 499 224
381 499 223
381 499 317
radka.nesutova@cssz.cz
miroslava.honzova@cssz.cz
katerina.hruskova3@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Ing. Knotková
Bc. Brychtová
Jana
Diana
381 499 316
381 499 312
jana.knotkova3@cssz.cz
diana.brychtova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Bc. Honzová
Bačíková
Nešutová
Miroslava
Marie
Radka
381 499 223
381 499 113
381 499 224
miroslava.honzova@cssz.cz
marie.bacikova@cssz.cz
radka.nesutova@cssz.cz

 

 

Okres Tábor je okresem v Jihočeském kraji. Jeho sídlem je město Tábor. Rozloha okresu je 1 327,18 km², počet obyvatel je 102 230 osob (hustota zalidnění je 77 obyvatel na 1 km²). V okrese Tábor je 111 obcí, z toho 8 měst.

Sousedí s jihočeskými okresy České Budějovice, Písek a Jindřichův Hradec, středočeským okresem Benešov a okresem Pelhřimov kraje Vysočina.