OSSZ Český Krumlov

Okresní správa sociálního zabezpečení Český Krumlov
Adresa: Plešivec 268, 381 29 Český Krumlov
Telefon: +420 380 777 111
Fax: +420 380 777 182
Bankovní spojení: Česká národní banka
SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7925241/0710
IBAN: CZ6807100010110007925241

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7925241/0710
IBAN: CZ1107100110170007925241

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7925241/0710
IBAN: CZ5407100210120007925241
Elektronická adresa podatelny: posta.ck@cssz.cz
ID datové schránky: cqfaczn

 

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon Fax
Bc. Vladimíra Krýzová  pověřena zastupováním ředitelka/ředitel OSSZ  +420 380 777 112  +420 380 777 182 
Bc. Vladimíra Krýzová  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 380 777 141   
Mgr. Eva Valachová   vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 380 777 137   
Mgr. Alena Ribárová Řihoutová  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 380 777 126   
Milena Kalista  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 380 777 116   
Mgr. Simona Štěpánová  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 380 777 122   
Mgr. Renata Batíková   vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 380 777 136   
Ing. Dagmar Hanselová  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 380 777 120   
neobsazeno   vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby     

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Jungwirthová
Katonová
Lipplová, BBus
Alena
Šárka
Petra
380 777 140
380 777 149
380 777 143
Alena.Jungwirthova@cssz.cz
Sarka.Katonova@cssz.cz
Petra.Lipplova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Havlová
Nováková
Jitka
Radka
380 777 134
380 777 187
jitka.havlova@cssz.cz
radka.novakova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Špirochová
Bc. Krýzová
Dana
Vladimíra
380 777 125
380 777 141
dana.spirochova@cssz.cz
vladimira.kryzova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Kalista
Fröstlová
Milena
Marie
380 777 116
380 777 118
Milena.Kalista@cssz.cz.
marie.frostlova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Havlová Jitka 380 777 134 jitka.havlova@cssz.cz

 

 

Okres Český Krumlov je okresem v Jihočeském kraji. Jeho sídlem je město Český Krumlov. Rozloha okresu je 1 615,03 km², počet obyvatel je 60 522 osoby (hustota zalidnění je 37 obyvatel na 1 km²). V okrese Český Krumlov je 46 obcí, z toho 5 měst.
Sousedí s jihočeskými okresy Prachatice a České Budějovice. Jeho jižní hranice je státní hranicí s Rakouskem.