MSSZ Brno

Městská správa sociálního zabezpečení Brno
Adresa: Veveří 5, 660 20 Brno
Telefon: +420 541 516 111
Fax: +420 541 244 456
Bankovní spojení: Česká národní banka
BIC kód: CNBACZPP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7929621/0710
IBAN: CZ5107100010110007929621

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7929621/0710
IBAN: CZ9107100110170007929621

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7929621/0710
IBAN: CZ3707100210120007929621
Elektronická adresa podatelny: posta.bm@cssz.cz
ID datové schránky: 86jada7

 

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Informace pro klienty:

Výpočet a výplata dávek nemocenského pojištění je prováděna na pracovišti MSSZ Brno, v Brně – Židenicích, ul. Gajdošova 7, telefon: + 420 541 516 507.

Oddělení lékařské posudkové služby MSSZ Brno sídlí na pracovišti MSSZ Brno, v Brně – Židenicích, ul. Gajdošova 7, telefon: + 420 541 516 536.

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Mgr. Ivo Rotrekl  ředitel MSSZ  +420 541 516 116 
Ing. Ludmila Slováková  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 541 516 113 
Bc. Alena Stejskalová  ředitelka odboru - Odbor nemocenského pojištění  +420 541 516 119 
Bc. Eva Bejšovcová   vedoucí oddělení - Oddělení registru pojištěnců a registru zaměstnavatelů   +420 541 516 121 
Ing. Oldřiška Fejtová   vedoucí oddělení - Oddělení výplaty dávek NP  +420 541 516 507 
Marcela Zatloukalová   vedoucí oddělení - Oddělení EPN a kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců  +420 541 516 126 
Bc. Jitka Dvořáková  ředitelka odboru - Odbor důchodového pojištění   +420 541 516 312 
Olga Šopíková  vedoucí oddělení - Oddělení provádění exekučních srážek  +420 541 516 500 
Bc. Lenka Zourková  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 541 516 305 
Naděžda Petečuková  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 541 516 173 
JUDr. Marta Zemanová  ředitelka odboru - Odbor výběru pojistného   +420 541 516 115 
Bc. Adéla Sedláčková  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 541 516 189 
Mgr. Hana Martini  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného  +420 541 516 161 
Mgr. Jiří Sedláček  ředitel odboru - Odbor kontroly   +420 541 516 124 
Neobsazeno  vedoucí oddělení - Oddělení aprobace dávek NP a kontroly ELDP  +420 541 516 238 
Ing. Dana Helová   vedoucí oddělení - Oddělení vnější kontroly  +420 541 516 250 
MUDr. Miroslav Bílek  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby  +420 541 516 549 

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Navrátilová Zdeňka 541 516 303 zdenka.navratilova2@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Bc. Bejšovcová
Ing. Tesařová Gabrielová, DiS.
Eva
Jana
541 516 121
541 516 225
eva.bejsovcova@cssz.cz
jana.tesarovagabrielova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Částková
Ing. Dufková
Petra
Miroslava
541 516 550
541 516 521
petra.castkova@cssz.cz
miroslava.dufkova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (PVPOJ)

Leschingerová
Šmerdová
Simona
Yveta
541 516 358
541 516 142
simona.leschingerova@cssz.cz
yveta.smerdova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Filová
Jochmanová
Zatloukalová
Alexandra
Jana
Marcela
541 516 327
541 516 138
541 516 126
alexandra.filova@cssz.cz
jana.jochmanova@cssz.cz
marcela.zatloukalova@cssz.cz