Adresář institucí k provádění článků 13 – 17 nařízení Rady (EHS) č. 1408/71

Přehled institucí států příslušných k provádění článků 13 – 17 nařízení Rady (EHS) č. 1408/71

(přiřazen anglický název státu a zkratka státu, používaná na formulářích E 101)

 

ISLAND (Iceland), IS

Tryggingastofnun                                  Výjimky

Social Insurance Administration

Internationalt kontor

Laugavegur 116

IS-150  Reykjavík, ICELAND

 

LICHTENŠTEJNSKO, (Liechtenstein), LI

Amt für Volkswirtschaft/Office de l´économie nationale

Austrasse 15,

FL-9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

 

Amt für Volkswirtschaft                                     Výjimky

Gerberweg 2

9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

 

NORSKO (Norway), NO

Folketrygdekontoret for utenlandssaker

(NAV - National Office for Social Insurance Abroad)

Postbooks 8138 Dep.

N-0033 Oslo 1, NORWAY

 

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA (UNITED KINGDOM), UK

NIC&EO

HM Revenue & Customs

BX9 1AN

United Kingdom

 

Severní Irsko:                                               

Department for Social Development

Northern Ireland Social Security Agency

Network Support Branch

Overseas Unit

Block 2, Stormont Estate

Belfast BT4 2 SJ, UNITED KINGDOM

 

ŠVÝCARSKO (Switzerland), CH

Bundesamt für Sozialversicherung Internationale Angelegenheiten

Effingerstrasse 20

3003 Bern, SWITZERLAND

 

 

Aktualizováno dne 30. 12. 2011