Vstup Chorvatska do Evropské unie od 1. 7. 2013

Dnem 1. 7. 2013 se Evropská unie rozšiřuje o nový členský stát - Chorvatsko. Dochází tak k rozšíření aplikace nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a jeho prováděcího nařízení č. 987/2009 na území Chorvatska a na chorvatské občany. Od 1. 7. 2013 je Chorvatsko rovněž povinno aplikovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.

Česká republika má od r. 1999 s Chorvatskem uzavřenu bilaterální smlouvu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení. Tato smlouva ke dni 1. 7. 2013 sice svoji platnost neztrácí, ale  nebude aplikována v případech souběhu s koordinačními nařízeními.

Pro ČSSZ a její územní organizační jednotky se aplikace koordinačních nařízení ve vztahu k Chorvatsku projeví v oblastech důchodového pojištění, nemocenského pojištění, posuzování příslušnosti k právním předpisům a vymáhání pohledávek.

Poznámka: Zatím nejsou uzavřeny potřebné dohody se Švýcarskem a státy EHP, takže tyto státy výše uvedená nařízení ve vztahu s Chorvatskem nepoužívají.

Více informací naleznete na http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie/.