Švýcarsko přistupuje k aplikaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009

S účinností od 1. dubna 2012 přistupuje rovněž Švýcarsko k aplikaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (do 31. března 2012 Švýcarsko aplikovalo tzv. stará koordinační nařízení č. 1408/71 a 574/72).