Státy aplikující evropské právo

Státy aplikující evropské právo

Nařízení  EP a Rady (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009 aplikují od 1. 5. 2010 tyto členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie. Od 1. 4. 2012 přistoupilo k aplikaci těchto nařízení Švýcarsko, od 1.6.2012 též Norsko, Lichtenštejnsko a Island a od 1.7.2013 v souvislosti se vstupem do EU také Chorvatsko.

Aktualizováno dne 2. 7. 2013