Působnost ČSSZ dle nařízení

Aplikací koordinačních nařízení pověřuje obvykle každý členský stát tu instituci, která poskytuje příslušné dávky vnitrostátně.

ČSSZ vykonává podle nařízení působnost (s výjimkou resortů obrany, vnitra a spravedlnosti)  vůči členským státům jako instituce příslušná pro:

 • důchody (ústředí ČSSZ – odbor rozhodování o dávkách důchodového pojištění),
 • peněžité dávky v nemoci a mateřství (okresní správy sociálního zabezpečení),
 • peněžité dávky nemocenského pojištění vyplácené při pracovních úrazech a nemocích
  z povolání (okresní správy sociálního zabezpečení),
 • peněžité dávky důchodového pojištění vyplácené při pracovních úrazech a nemocích
  z povolání (ústředí ČSSZ – odbor rozhodování o  dávkách důchodového pojištění),
 • určování příslušnosti k právním předpisům - (ústředí ČSSZ, odd. mezinárodních pojistných vztahů vyřizuje žádosti o udělení výjimky z příslušnosti k právním předpisům, pracoviště ČSSZ vyřizují žádosti při souběžném výkonu činností (pokud je počátek rozhodného období do 31. 12. 2012), okresní správy sociálního zabezpečení  vyřizují žádosti o vyslání zaměstnanců/OSVČ a při souběžném výkonu činnosti (od 1. 1. 2013).

Na ČSSZ jsou zřízena kontaktní místa pro EU, kam se klienti mohou obracet se svými dotazy a žádostmi týkajícími se jejich práv a povinností z hlediska důchodového a nemocenského pojištění při volném pohybu v rámci Evropské unie.

 

Kontaktní místa jsou zřízena:

 • na všech okresních správách sociálního zabezpečení včetně Pražské správy sociálního zabezpečení (a jejích územních pracovišť) a Městské správy sociální zabezpečení Brno ,
 • a v informační kanceláři ústředí ČSSZ.

Písemné dotazy se zaručeným elektronickým podpisem je možné posílat zde.

 

Aktualizováno v  lednu 2017